200.000.000 verminkte vrouwen op deze aardkloot

female genital cutting
female genital cutting

Uit De Volkskrant van vrijdag 5 februari 2016:

Citaat: Unicef neemt voor het eerst Indonesië op in zijn mondiale statistieken van genitale verminking (FGM). Daardoor valt de schatting van het aantal besnijdenissen wereldwijd veel hoger uit. Ruim 200 miljoen meisjes en vrouwen zijn besneden, zo blijkt uit cijfers die het VN-kinderfonds vandaag publiceert. Tot nu toe werd steeds gemeld dat 100 tot 140 miljoen een vorm van besnijdenis hadden ondergaan. Ook de bevolkingsgroei draagt bij aan de stijging, maar die is vooral te verklaren doordat nu ook Indonesië in de cijfers is opgenomen. In het bevolkingsrijke land (255 miljoen inwoners) komt genitale verminking op grote schaal voor. Van de meisjes tot 14 jaar is maar liefst 49 procent besneden. Daarmee verovert Indonesië in één klap een plaats in de topdrie van Unicef. Alleen in Gambia (56 procent) en Mauritanië (54 procent) zijn verhoudingsgewijs meer meisjes besneden. Einde citaat.

Op WikipediA staat te lezen: In sommige culturen is de besnijdenis van vrouwen geaccepteerd. Hierbij zijn een aantal vooronderstellingen namelijk dat besnijdenis ervoor zorgt dat vrouwen voor en tijdens het huwelijk rein zijn en men stelt dat de vulva door besnijdenis mooier en schoner is. Besnijdenis zou ook de vruchtbaarheid bevorderen, er wordt voorkomen dat de vrouw plezier beleeft aan seksualiteiten geslachtsgemeenschap en het houdt een duidelijke verandering van meisje naar vrouw in.

En: Het gebeurt op jonge leeftijd, variërend van vlak na de geboorte tot vóór de puberteit. Een clitoridectomie kan op verschillende manieren plaatsvinden:

  • Sunna-besnijdenis: de clitorishoed wordt weggesneden (wat in de letterlijke betekenis van het woord geen clitoridectomie is)
  • Excisie: de clitoris en soms ook de kleine schaamlippen worden geheel of gedeeltelijk weggesneden
  • Infibulatie: uitsnijden van de hele vulva; de benen van het meisje worden daarna samengebonden totdat de vulva is dichtgegroeid, of de vulva wordt dichtgenaaid, op een heel kleine opening na. 15% van alle besnijdenissen in Afrika behoort tot deze variant. Hierdoor wordt de maagdelijkheid van het meisje gegarandeerd.

De praktijk van de genitale mutilatie, zoals de vrouwenbesnijdenis ook wordt genoemd (omwille van de extreme aard van die ingreep), is evenwel niet beperkt tot bepaalde ontwikkelingslanden. In Frankrijkzijn er reeds mededaders zwaar veroordeeld (wegens verminking). Deze praktijk lijkt moeilijk uitroeibaar…..Het gebruik van de term ‘besnijdenis’ is verwarrend vanwege de uiteenlopende aard van de ingreep in de bedoelde landen (die niet uitsluitend islamitisch zijn). Voor meisjes varieert het echter van een gehele tot gedeeltelijke verwijdering van volledige organen (clitoris en/of vulva), al dan niet gepaard met dichtnaaien….Tegenwoordig wordt vrouwenbesnijdenis toegepast in islamitische, maar ook in christelijke en animistische bevolkingsgroepen in Oost-Afrika. In landen zoals Soedan en Jemen is het een wijdverspreid gebruik dat meisjes besneden worden. In de Hoorn van Afrika worden behalve de clitoris ook de schaamlippen geheel verwijderd. In delen van Somalië en Soedan wordt eveneens vaak de vulva dichtgenaaid op een kleine opening voor de menstruatie na.

In tegenstelling tot wat ik altijd dacht, is deze smeerlapperij niet een typisch islamitisch verschijnsel. Integendeel. Islamitische geestelijken nemen afstand van de besnijdenis van vrouwen. In de koran staat over besnijdenis van vrouwen niets vermeld. Besnijdenis zou voorbehouden zijn aan mannen. Alsof dat wel acceptabel zou zijn.

Uit: http://www.islaam.nl/forum/forum_posts.asp?TID=6695&title=belang-van-reinheidIn twee overleveringen, die elkaar enigszins overlappen, heeft de Profeet (Sallal-laahu ‘Alayhi wa Sallam) uiteengezet dat het tot de natuurlijke aanleg van de mens behoort zich te reinigen. ” Degenen die zijn schaamharen niet verwijdert, zijn nagels niet kortknipt, en zijn snorharen niet bekort, behoort niet tot ons”. De volgende 5 handelingen zijn van die ‘fitrah’ van de mens:

  1. de besnijdenis bij een jongen;
  2. het verwijderen van okselhaar en schaamhaar;
  3. het knippen van de nagels en
  4. het kort houden van de snor (vooral niet laten groeien over de lippen);
  5. het uitspoelen van mond en neus.

In de joodse godsdienst is besnijdenis van jongens wet. Gelukkig is er voor het begin van onze jaartelling geen oudtestamentische aartsvader geweest die bedacht dat oogleden verwijderd moeten worden omdat je dan je ogen beter schoon kunt houden. De reinheidssmoes die besnijdenis van jongens rechtvaardigt slaat helemaal nergens op en is niets anders dan irrationele verminking, ook al ziet een besneden pik er zonder meer mooier uit dan een met ‘lege fietsband’.

In 2006 las ik Hirsi Ali’s biografie Mijn vrijheid. In dat boek beschrijft ze en detail haar eigen besnijdenis. Een passage die ik liever bij het lezen had overgeslagen. Te gruwelijk voor woorden. Uit solidariteit met H.A. dwong ik mijzelf haar hele relaas te lezen. “Zij heeft het meegemaakt; dan moet ik het op kunnen brengen te lezen wat ze hierover schrijft”, zo redeneerde ik.

Hirsi’s moeder was faliekant tegen de besnijdenis van haar dochter. Toen moeder op reis was, zette grootmoeder haar zin door en liet Hirsi besnijden op de gruwelijkst denkbare wijze: clitoris en schaamlippen werden weggesneden en haar vagina dichtgenaaid opdat de toekomstige echtgenoot met zijn pik de vagina weer tot bloedens toe open kon rammen. Geen bloed de eerste huwelijksnacht betekende schande. Vrouwlief – over liefde gesproken – zou dan geen maagd meer zijn geweest. Het bebloede beddengoed was de volgende ochtend een trofee die de mannelijkheid van de beul en de maagdelijkheid van het slachtoffer bewees.

Er lopen op deze aardkloot 200.000.000 vrouwen rond die min of meer verminkt zijn door achterlijke besnijdenisrituelen. Waarom? Wie het weet mag het zeggen.

Aan dat besnijden en dichtnaaien ligt misschien, ik heb niet veel twijfel, dezelfde primitieve psychologie ten grondslag als aan de burkaplicht: die vrouw is van mij en van niemand anders. Anderen mogen haar niet zien en zij mag niet genieten van sex om te voorkomen dat ze gemeenschap zou willen hebben met andere mannen.

Mannelijke onzekerheid als bron van onderdrukking en verminking van vrouwen. Niet alleen in die achterlijke besnijdenisculturen vormen zelfstandige, onafhankelijke vrouwen een bedreiging voor de mannelijke eigenwaarde. Als ik moest kiezen dan geef ik de voorkeur aan de gesublimeerde wijze van vrouwenonderdrukking in onze maatschappij boven die in genitaleverminkingsmaatschappijen. De enige juiste keuze is natuurlijk gelijkwaardigheid zonder enige vorm van onderdrukking of achterstelling.

Deze besnijdeniswaanzin zit in sommige culturen zo diep dat vrouwen, ooit zelf op pijnlijke wijze verminkt,  meewerken aan verminking van de volgende generatie meisjes. In Mijn vrijheid, las ik dat Hirsi Ali op school gepest werd door meisjes die al besneden waren. Zonder besnijdenis was ze een te pesten verschoppeling, een hoer zelfs.

Hoeveel meisjes genitaal verminkt worden in de Europese Unie is niet bekend. Deze smerige praktijk komt wel in Europa voor.

Je begrijpt er helemaal niets van: onze maatschappij is sinds de tweede wereldoorlog in snel tempo geseculariseerd en kent een individuele vrijheid die nooit eerder in de geschiedenis bestaan heeft. Waarom kiezen morele dinosaurussen uit achterlijke woestijnculturen er voor naar onze wereld te migreren en hun verwerpelijke mishandelingspraktijken naar onze wereld mee te nemen? Kunnen ze zelf niet bedenken dat ze hier helemaal niet thuis horen, of erger nog: vinden ze dat ‘wij’ met onze cultuur geen recht van bestaan hebben?

Europa zet door de komst van dit soort achterlijke culturen met besnijdenis, gedwongen huwelijken, eerwraak en intolerant godsdienstfanatisme grote stappen achteruit.

Die afgesneden clitorissen, schaamlippen en voorhuiden worden niet bij zang en dans ritueel, rauw verorberd. Ik zou er niet van opkijken dat dankzij het ‘sluipend gif’ van politieke correctheid en onbegrensd begrip voor andere culturen zelfs tegen dergelijk kannibalisme met uiterste terughoudendheid zou worden opgetreden.

Om woedend van te worden.

Plaats een reactie