Afschuw in Limburg over rituele moord kunstenares Yaël Wolfs

In Limburg is met afschuw gereageerd op de rituele moord, slachting van kunstenares Yaël Wolfs. Wolfs werd vanmorgen gevonden, hangend aan een boom op het Onze Lieve Vrouweplein, vlak voor de kapel met het beeld van de Sterre der Zee. Eerdere berichten vermeldden ten onrechte dat de vondst werd gedaan op het Vrijthof.

Gijsje Erens, dagelijks een van de vroegste bezoekers van de kapel, dacht aanvankelijk in de druppels van een beginnende regenbui te lopen toen ze onder de boom passeerde. Het bleken druppels bloed te zijn van Yaël Wolfs. Wolfs moet vlak voor Gijsje’s komst aan die boom zijn opgehangen. Gijsje heeft meteen 112 gebeld. De ambulance was er eerder dan de politie. Yaël Wolfs leefde nog. Kort nadat ze los werd gemaakt van de boom overleed ze. De ambulancemedewerkers hebben tevergeefs getracht haar te reanimeren. Wolfs had echter te veel bloed verloren.

Yaël Wolfs kwam op een gruwelijke manier om het leven. Ze had snijwonden over haar hele lichaam en meerdere botbreuken. Haar ogen bleken verwijderd uit de oogkassen.

Door haar onderkaak is een vleeshaak gestoken die door haar mond weer naar buiten kwam. Met een ketting aan de vleeshaak is ze aan de oude kastanje op het Onze Lieve Vrouweplein opgehangen. Dit moet het werk geweest zijn van meerdere daders. Het wekt bevreemding dat niemand iets gehoord heeft. Mogelijk dat Yaël Wolfs vooraf aan deze gruwelijke slachtpartij met drugs gesedeerd is en weinig heeft gemerkt van wat haar is overkomen.

Van de daders ontbreekt enig spoor. Naar het motief kan slechts gegist worden. Er kan een verband zijn tussen haar omstreden kunst met levende wormen aan vishaken en haar marteling en dood. De overeenkomst met de vleeshaak is te opvallend om deze mogelijkheid uit te sluiten.

De kunstacademie van Zuyd Hogeschool in Maastricht, Yaël Wolfs’ wormenkunst was een afstudeerproject aan die academie, was vanmorgen niet voor commentaar bereikbaar.

Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, heeft met ontzetting gereageerd op de dood van deze jonge kunstenares: “Dit is op geen enkele manier goed te praten. Actievoeren okay, maar dit is barbaars. Even barbaars als die zogenaamde kunst van Yaël Wolfs waarbij levende wormen aan vishaken worden tentoongesteld. Ik heb een dezer dagen een gesprek met de directie van de betreffende kunstacademie. Wij kunnen als overheid niet tolereren dat subsidiegeld wordt gebruikt voor moedwillige dierenmishandeling”.

Yaël Wolfs verklaarde twee dagen voor haar dood: “Mijn werk zorgt er soms voor dat toeschouwers zich geen houding weten te geven tegenover de installatie en zichzelf. Dit is iets wat ik als kunstenaar alleen maar koester en waar ik ruimte aan wil geven.

Oh, ze maakte dus geen kunst, maar manipuleerde slechts. Arrogant als de hel. Geen woord over de wormen, nee, alleen over zichzelf en haar superieure, snotneushouding tegenover bezoekers die zich geen houding weten te geven. De domoor wist zich zelf geen houding te geven en maakte zich schuldig aan de pornografie van dierenmishandeling. En dan die enigmatische tweede zin. Wist ze zelf wat ze daarmee bedoelde? Ze koesterde de bezoeker die zich geen houding weet te geven en wilde daar ruimte aan geven. Wat een betekenisloze kul.

Wij staan voor artistieke vrijheid van kunstenaars“, meldt de Zuyd Hogeschool (Academy of Fine Arts en Design). “Niet alleen ten aanzien van onze eigen studenten, maar ten aanzien van iedereen. Met de vernieling van een afstudeerkunstwerk van onze leerlingen is duidelijk een grens overschreden. Wij vinden het jammer dat hiermee niet gekozen is voor het debat maar voor een verwerping van het debat. Dat Yaël Wolfs de verdediging van artistieke vrijheid met de dood heeft moeten bekopen, is voor ons een dieptepunt in de moderne geschiedenis. We zullen er alles aan doen haar kunstwerk ter ere van haar nagedachtenis te herstellen en de komende jaren ook in ere te houden. Inmiddels hebben we een langdurige leveringsafspraak met een wormenkweker in Cadier en Keer. Deze garandeert constante levering van verse wormen“.

De Zuyd Hogeschool (Academy of Fine Arts en Design) staat voor artistieke vrijheid, ook als dat gaat ten koste van dierenwelzijn. De grens werd niet overschreden door de dierenmishandeling, maar door degenen die die mishandeling stopten. De wereld op zijn kop. Wat nou debat? Ze hadden binnen die opleiding het debat aan moeten gaan, daar zijn opleiders toch voor, met een ontspoorde studente die een project wilde opzetten waarbij dieren worden mishandeld. Natuurlijk zijn er grenzen aan de kunst. Een van die grenzen is waar het leven van andere levende wezens wordt belemmerd en vernield, of het nu wormen zijn of niet. Hoe zal de school reageren wanneer volgend jaar een ander kunstzinnig licht komt met het voorstel 200 levende biggen aan vleeshaken op te hangen? Valt dat dan ook onder die zo belangrijke ‘artistieke vrijheid’?

De school is doordat ze te kort schoot in de begeleiding van een student feitelijk schuldig aan de dood van deze studente met ernstige psychiatrische problemen.

Dierenactivist Franciscus van A. (wil niet met achternaam vermeld worden) hoopt dat “die nare mevrouw niet gecremeerd wordt, maar begraven zodat de wormen alsnog wraak kunnen nemen op die dierensadiste”.

Plaats een reactie