Antisemitisch Elde College Schijndel en de natte droom van Michel Dankers

Elde College Schijndel
Elde College Schijndel

Internationale naamsbekendheid is de natte droom van iedere bestuursvoorzitter van een provinciaal schooltje. Voor Michel Dankers is die droom uitgekomen. Zelfs de lezers van de Times of Israel hebben over zijn Elde College in Schijndel kunnen lezen. Omdat het Elde College zoals borstkloppend ronkend op de eigen website wordt vermeld ‘het beste uit de leerlingen haalt’? Omdat het Elde College de leerlingen opvoedt tot respect voor elkaar? Omdat het het Elde College ‘niet alleen om het verwerven van kennis of het behalen van het diploma, maar ook om de sociaal-emotionele, culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling’ van de leerlingen gaat?

Nee, omdat het beste dat de leerlingen met steun van het college uit zichzelf haalden zingend tijdens een gala-avond werd geëtaleerd: ‘Samen verbranden wij joden, want joden die branden het best’. Kijk, dan heb je als school toch heel wat bereikt. Tsja, wat kan je anders verwachten van het antisemitische katholieke wereldje op het Brabantse platte land. Op de Joden die ruim twee eeuwen geleden voor Pontius Pilatus ‘zijn bloed kome over ons en onze kinderen’ gescandeerd zouden hebben, namen de tot empathische burgers opgevoede leerlingen van het Elde College, met steun van de school, wraak.

Natuurlijk was het Elde College niet blij met dit iets te luidruchtige resultaat van ‘de opvoeding tot respect voor elkaar’. De leerlingen werden door de school vermanend toegesproken en boden hun excuus aan. Aan wie? Niet aan de slachtoffers van hun samenzang, maar aan de school. Het soort excuus dat je vaak hoort in politiek Den Haag. Geen spijt over de daad, maar over het effect van de daad. Maling aan de geschoffeerde Joden, maar spijt omdat de school in een kwaad daglicht werd gesteld. En wat deed de school? De school haastte zich naar buiten te treden met een oliedom persbericht dat de leerlingen hun excuus aan de school hadden aangeboden en dat de school dat excuus had aanvaard. Kijk, hier breekt dus mijn klomp.

De leerlingen zingen smerige, bedreigende teksten over Joden en de gefaalde opvoeders accepteren het excuus van de zangtalenten omdat die het zo sneu vinden voor de opvoeders. Opvoedkundig een heel verkeerd signaal. Dat excuus had helemaal niet aan de school, maar aan de Joden moeten worden aangeboden. Zitten er misschien leerlingen met een Joodse achtergrond op die school? Of..waren er misschien in het knapenkoor moslimpubers en durft de school die niet echt aan te pakken?

Zullen we even als-dan-nen? Wat als die debiele scholieren zoiets gezongen zouden hebben over moslims? Ik sluit niet uit dat die even goed branden als Joden. Wedden dat de school dan, in een stuip van angst voor moslimwraak, meteen de provinciale of zelfs landelijke moslimorganisaties excuus zou hebben aangeboden, ze voor een gesprek zou hebben uitgenodigd en een workshop opgetuigd zou hebben waarbij moslims en de Elde-leerlingen met elkaar in gesprek zouden gaan. Ik fantaseer maar.

Hoe komt het toch dat het Elde College dit nare incident beperkt heeft tot een één-tweetje tussen leerlingen en school? Dat komt doordat men een professionele communicatiepersoon in huis heeft: Baukje van der Zanden. Die mevrouw weet van communicatief aanpakken, want niemand die gebruik maakt van het contactformulier op de website kan rekenen op enige reactie. Een heel bijzondere invulling van het begrip ‘contact’. Als je als school zo respectloos met mensen om gaat, kan je natuurlijk niet verwachten dat je respectvolle producten aflevert, maar ben je rechtstreeks verantwoordelijk en zelfs schuldig wanneer de leerlingen blijk geven van gebrek aan respect.

Heeft Brabantse Baukje al bedacht een excuusbrief te sturen naar de Times of Israel? Hebben Michel Dankers en Baukje van der Zanden al plannen een workshop katholieke verdraagzaamheid tegenover Joden te organiseren om de debielen op het Elde College werkelijk respect voor anderen bij te brengen? Is er al een brief gegaan naar het Centrum Informatie en Documentatie Israël, of naar de Liberaal Joodse Gemeenschap? Ik lees daar niets over in de kranten. Nee, dat sneue en onmachtige Elde College onder leiding van banenhopper Michel Dankers – de man houdt het nergens lang vol – accepteert excuses van een stelletje slecht opgevoede schooiers over wangedrag dat niet de school betrof maar de brandbare Joden. Ook Baukje van der Zanden is in 15 jaar bezig aan haar achtste baan. Net als Michel Dankers geen dame die razendsnel carrière maakt, maar van baan naar baan hopt zonder een stap hoger te komen. Twee lichtgewichten dus. De school is er maar mee behept en schreeuwt om een echte manager.

‘Samen verbranden wij joden, want joden die branden het best’; het resultaat van niet-gekwalificeerd management.

Ik loof een krat Berghems Muifelbier uit voor de op brand beluste koorknaap van het Elde College die de fik in die belabberde school steekt.

Plaats een reactie