AOW-kosten beheersbaar door maximum leeftijd

Elsevier Weekblad  publiceerde (16 december 2017) een verontrustend artikel over de kosten van de AOW en waarom de AOW-leeftijd omhoog moet. Een zeer verontrustend artikel door Joris Heijn. Een week voor Kerstmis ga je je als oudere bijna schuldig voelen dat je aanschuift bij de dis die door de werkende generatie betaald wordt.

De AOW kost de schatkist € 38,1 miljard per jaar. De uitkering komt niet zoals bij pensioenen tot stand via rendement op zelf ingebracht geld, maar via een omslagstelsel. Degenen die nu werken betalen de uitkering van de oudjes die niet meer werken. De premie die de werkenden op moeten hoesten is 17,9% over maximaal 33.791 euro salaris. Heijn rekent voor, of liet dat voorrekenen, dat iemand die modaal, is 37.000 euro, verdient dus 16% van zijn brutosalaris kwijt is om de AOW-pot te vullen.

Er werken op het moment in Nederland ruim 8 miljoen inwoners terwijl ruim 3 miljoen ouderen AOW vangen. Door de vergrijzing komen er verhoudingsgewijs steeds meer ouderen bij. Nu is het zo, dat mensen die slechts deeltijd in loondienst werken, of zelfs helemaal niet, vanaf de AOW-leeftijd toch een volledige AOW vangen. Lager opgeleiden, en dus minder verdienend, betalen tijdens hun werkzame leven minder AOW-premie dan ze na pensionering gaan vangen.

Het is nog erger met die maar door levende oudjes: ze vangen niet alleen veel te veel jaren AOW, maar slurpen ook nog eens voor een te groot deel de zorgkosten op.

Doordat men maar rücksichtslos blijft leven, is er minder geld beschikbaar voor onderwijs en defensie en kunnen de werkenden belastingverlaging, zelfs tijdens de huidige economisch geweldige tijd, op hun buik schrijven.

Als je je dan ook nog eens realiseert dat al die babyboom oudjes zonder uitzondering, tenminste volgens ha-ha-ha Claudia de Breij in een werkelijk ‘magistrale’ sketch (heeft dat mens geen ouders?), er financieel zeer warmpjes, zelfs rijk bij zitten, dan kan je geen andere conclusie trekken dan: luie parasieten.

Iedere dag die ik langer leef groeit mijn schuldgevoel. Zo langzamerhand een nauwelijks te dragen schuld die mij ‘s nachts uit mijn slaap houdt. Ik durf bijna niet meer over straat en overweeg het aanschaffen van een toupet, liften van mijn uitzakkende wangen, dagelijks bezoek aan de sportschool, botox waar maar gebotoxt kan worden en het dragen van een corset van pubis tot nek om het slapper wordende lijf helemaal te verhullen, en zelfs te corrigeren. Ik wil niet dat de werkende generatie mij op straat herkent als AOW-parasiet en verwijtend nakijkt. Ik voel me niet meer veilig als ik met mijn boodschappennetje onderweg ga naar de SPAR.

Helaas ben ik pas zeventig, bijna zeventig, en moet dus nog meer dan twee jaar wachten totdat ik van Pia Dijkstra toestemming krijg mijn leven als voltooid te beschouwen en er vrijwillig een einde aan mag maken. Ik zal haar wetsvoorstel, ook al is ze volksvertegenwoordiger namens de partij van corrupte Pechtold, van harte steunen. De weg naar zelf-euthanasie moet zo gemakkelijk mogelijk gemaakt worden opdat de werkende generatie van deze ondraaglijke financiële last bevrijd kan worden. Het minste dat je als oudere voor het nageslacht kan doen.

Mag ik een amendement in die wet voorstellen: vanaf 70 jaar, waarom dat willekeurige 72 van Dijkstra, moeten alle inwoners van Nederland de gelegenheid krijgen hun verantwoordelijkheid te nemen en het voortslepend bestaan te beëindigen. Er moet op de sociale en conventionele media een intensieve campagne gevoerd worden om de voortlevingsmentaliteit van oude niet-werkers een halt toe te roepen. De parasiterende generatie krijgt vanaf 70 tot 80 jaar de tijd op eigen initiatief de levenseindepil in te nemen.

Degenen die weigeren hieraan mee te werken zullen vanaf de tachtigjarige leeftijd van overheidswege gedwongen geëuthanaseerd worden waarbij via loting 20% van de 80-plussers per jaar afscheid dienen te nemen van dit ondermaanse. De maximumleeftijd wordt dus verlaagd naar 85.

Om corruptie en exorbitante verrijking door crematieboeren als voormalig VVD-voorzitter Keizer en graaier Harry Mens te voorkomen, zullen Rijkscrematoria worden opgericht.

Afzien van het recht op AOW in ruil voor een langere levensduur zal niet toegestaan zijn om te voorkomen dat lang leven een privilege wordt van de rijkere klasse.

Er zal een korte overgangsperiode worden ingesteld van vijf jaar. Het systeem moet dus vanaf 2023 operationeel zijn.

Plaats een reactie