Banden Rusland, Mexico en Cuba stevig aangetrokken

Tijdens een conferentie 14 en 15 maart 2016 in Monterrey, Mexico, zullen de banden tussen Rusland, Mexico, Cuba, Guatemala, Honduras, Costa Rica en Panama door de ondertekening van een samenwerkingsverdrag stevig aangetrokken worden.

Via onduidelijke, informele kanalen en diverse Russische door de Doema gesubsidieerde NGO’s, feitelijk Russische GO’s, is de samenwerking tussen Rusland en deze Midden Amerikaanse landen de afgelopen vijf á tien jaren al stelselmatig geïntensiveerd.

Het te ondertekenen verdrag zal de samenwerking op het terrein van handel, industrie, onderwijs en politiek formaliseren. Rusland heeft toegezegd in Mexico, Midden Amerika en Cuba universiteiten te bouwen en te helpen een op Russische leest geschoeid onderwijsstelsel te ontwikkelen. Wetenschappelijke kennis zal over en weer gedeeld worden, met name op het terrein van alternatieve en conventionele brandstoffen, gezondheidszorg, (goederen)logistiek en ruimtevaart.

Russische officials gaan helpen bij het opzetten van politieke systemen met een gecentraliseerde macht, analoog aan de presidentiële structuur van Rusland. Deze politieke eisen zijn een voorwaarde voor volledige participatie in het nieuwe intercontinentale verbond.

Zowel voor industrie en onderwijs, als op politiek terrein zal Rusland een adviserende, en waar nodig en overeengekomen een ondersteunende, sturende rol vervullen. Er liggen voorstellen ter tafel een afzonderlijk, vanuit Rusland beheerd, internet te ontwikkelen waardoor Rusland, China en de nieuwe bondgenoten niet langer afhankelijk zijn van de Amerikaanse hegemonie op de digitale snelweg. De miljardair-eigenaar van Alibaba, Jack Ma, overweegt dit nieuwe internet financieel mogelijk te maken.

In de loop van 2016 en 2017 zullen alle handelsbelemmeringen tussen de landen worden opgeheven. Verwacht wordt dat dit de economieën van alle deelnemers, ook van Rusland, de kans biedt extra te groeien.

Rusland, dat al een vergaand vrijhandelsverdrag heeft met de Republiek China, verwacht, bij monde van Poetins woordvoerder, dat het verdrag tussen Rusland en de Midden Amerikaanse landen op den duur uitgebreid zal worden tot China, en enkele gegadigde landen in Zuid-Amerika. De gedachten gaan hierbij met name uit naar Brazilië en Venezuela.

Op deze wijze zal een handels, onderwijs en logistiek blok ontstaan dat zich gemakkelijk kan meten met de Europese Unie en de Verenigde Staten.

Zowel in de E.U. als de V.S. wordt het aanstaande verdrag tussen Rusland en de buren van de V.S. gezien als een bedreiging voor de vrede. Er wordt in Brussel en Washington gesproken over een intolerabele provocatie. Vooral de optie in het verdrag dat Rusland indien gewenst militaire adviseurs beschikbaar stelt, is een stap richting militaire samenwerking waar vanuit het NAVO hoofdkwartier in Brussel met argusogen naar gekeken wordt.

Barack Obama zegt de ontwikkelingen nauwlettend te volgen en dagelijks in overleg te zijn met individuele westerse bondgenoten, de EU en de NAVO in Brussel. De senaat, waar de Republikeinen in de meerderheid zijn, reageert via Mitch McConnell dat die afwachtende houding van Obama al jaren een doorn in het oog is: “Ik kijk uit naar de dag begin 2017 waarop het presidentschap over gaat in meer capabele en vooral daadkrachtige handen. Acht november zullen we weten wie onze nieuwe president wordt. Als ‘god bless America’ ooit een bede inhield, dan wel deze keer: niet weer een democratische president!”

Republikeinse presidentskandidaten Ted Cruz en Donald Trump zijn zeer expliciet in hun, opvallend eensgezinde, reacties. Cruz zal, als hij president wordt, alle grenzen tussen de V.S. en de Russische bondgenoten hermetisch sluiten en alle bestaande verdragen tegen het licht houden.

Trump ondersteunt Cruz’ visie en gaat nog een stap verder: “Wanneer ik president word, zal ik indien nodig geen seconde twijfelen om in de sporen van mijn voorganger John Fitzerald Kennedy te treden en de deelnemende landen op land, ter zee en in de lucht blokkeren op een wijze die zijn weerga niet kent”. Desgevraagd laat hij weten zelfs niet te schromen militair in te grijpen: “Laten we De Krim niet vergeten! Wat Poetin kan, kunnen wij ook. Moest het nodig zijn, dan lijven we Cuba in als onze 52ste staat. Onder Trump geen Varkensbaai mislukking, maar succesvolle, totale bezetting!”

Democratische kandidaten Hillary Clinton en Bernie Sanders waren beiden niet bereikbaar om commentaar te geven. De inspanningen rondom de voorverkiezingen in Iowa hebben hun tol geëist. “De vraag dringt zich op of er geen leeftijdsgrens moet worden bepaald voor het presidentschap”, aldus Jonathan Martin, New York Times. “De V.S. ontsprong 1989 onder de beginnend dementerende Ronald Reagan nog maar net de nucleaire dans”.

Russische, regeringsgezinde commentatoren reageren schouderophalend op de commotie in de V.S.: “Nooit hoorden we enige kritiek vanuit de V.S over de expansiedrift van de Europese Unie richting Oost-Europa”.

Door deze nieuwe ontwikkelingen is de populariteit van Poetin in Rusland gestegen tot boven de 90%.

Plaats een reactie