Bezuinigingsvoorstel – opheffen Erfgoedinspectie

Aart Vermeulen ArcheoMedia

Meerdere keren schreef ik op museumbeveiliging.com en toncremers.nl columns over de schandalige rol van de Erfgoedinspectie en met name de rol van een inerte inspecteur die de verkeerde keuze maakte: niet een melding van mij naar eer en geweten afhandelen, maar aangifte tegen mij omdat ik naar buiten trad met haar inertie.

Vandaag lees ik in de NRC een artikel Kapot gemaakt door de overheid, waarin een schandalige rol van de Erfgoedinspectie beschreven wordt en waarin vermeld wordt dat deze inspectie schadevergoeding zal moeten betalen aan een bedrijf dat moedwillig door de Erfgoedinspectie kapot gemaakt werd. Onder moedwillig, hoort een vette streep, want moedwil (kwaadwil) ervoer ik ook destijds bij de kansloze aangifte tegen mij. Dat was een moedwillige poging van de Erfgoedinspectie, en met name van de inspecteur Marja van Heese mij de mond te snoeren.

Zo zijn blijkbaar de manieren van de Erfgoedinspectie: een serieuze melding over een misstand in de museumwereld weigeren ze af te handelen, totdat publiekelijk aan de bel getrokken wordt en dan uiteindelijk pas na twee jaar als het te laat is.

Mijn klokluiden leidde tot maar 1 daadkrachtige reactie door de Erfgoedinspectie: aangifte tegen mij wegens smaad en laster. Blijkbaar waren de juristen op het ministerie met vakantie toen die aangifte gedaan werd en namen de Erfgoedinspectie en inspecteur Marja van Heese niet de moeite even op te zoeken wat deze juridische begrippen betekenen.

Nu staat dus in de NRC te lezen hoe diezelfde Erfgoedinspectie willens en wetens een archeologisch bedrijf de grond in trachtte te boren. Ik weet wel waarom: de bij de automaat koffieslurpende. inactieve inspecteurs exploderen van jaloezie over de ondernemingszin van particuliere partijen.

Er blijft die Erfgoedinspectie blijkbaar slechts 1 keuze: de mond snoeren en kapot maken die particuliere partijen.

Aangifte tegen mij, gif spuwen over Aart Vermeulen, archeoloog en mededirecteur van het opgraafbedrijf ArcheoMedia, en – een stommiteit door ex-erfgoedinspecteur, Hanna Pennock – hele teksten wegcensureren van een LinkedIn groep die deze ambitieuze erfgoedouderlinge vanuit haar functie als rijksambtenaar opzette.

Ja, ik weet: Hanna Pennock was toen geen erfgoedinspecteur meer, maar blijkbaar krijg je het meisje wel uit de Erfgoedinspectie, maar de Erfgoedinspectie niet uit het meisje.

De Erfgoedinspectie is een collectie navelstaarders die wel de tijd had gezamenlijk, op kosten van de belastingbetaler, een hagiografisch boek te schrijven over hun vertrekkende baas, Charlotte van Rapperd-Boon, maar geen tijd om te doen waar ze voor zijn ingehuurd..

De teambuildinguitstapjes, ook op kosten van de belastingbetaler, onder andere naar de Efteling – nee ik maak geen grapjes over sprookjes – hebben zonder enige twijfel geleid tot een hecht team. Tot een hermetisch team van hoogbetaalde verspillers van belastinggeld, want de overheid (= de belastingbetaler) amateuristisch opzadelen met schadeclaims is verspilling; niets anders.

Mag in deze tijd van bezuinigingen alstublieft deze anomalie Erfgoedinspectie geheten opgeheven worden!

Zie hieronder enkele citaten uit het artikel in de NRC. Het hele artikel is te lezen op: nrc.nlhttp://www.nrc.nl/next/2015/10/23/kapotgemaakt-door-de-overheid-1549221

Bertus G. Antonissen

Kapotgemaakt door de overheid

Merijn Rengers

„Het had zo mooi kunnen zijn”, zegt Aart Vermeulen, archeoloog en mededirecteur van het opgraafbedrijf ArcheoMedia. Elf jaar geleden groeven Vermeulen en zijn 32 personeelsleden bij bouwplaatsen en afgravingen door heel Nederland naar bodemschatten, maar na jaren van juridische strijd is er weinig meer over van zijn bedrijf. (….) Het bedrijf ArcheoMedia heeft eind september in hoger beroep een slepende rechtszaak gewonnen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het Haagse gerechtshof oordeelde dat de Erfgoedinspectie, die waakt over een deel van de Nederlandse bodem- en kunstschatten, zich ontoelaatbaar en ongefundeerd negatief had uitgelaten over ArcheoMedia – waardoor het bedrijf steeds minder overheidsopdrachten kreeg. De staat moet het inmiddels zieltogende bedrijf een nog te bepalen schadevergoeding betalen. (………………..)

In 2009 heeft een gerenommeerd accountantskantoor vastgesteld dat de geleden schade 1,7 miljoen euro bedraagt.” (….) De Erfgoedinspectie laat in een reactie weten het vonnis nog te bestuderen en wil verder niet reageren. Bij een eerdere inhoudelijke behandeling van de zaak, begin 2014 in de Haagse rechtbank, zei hoofdinspecteur Hans Magdelijns dat hij ermee in zijn maag zat. „Deze zaak sleept al sinds 2007 en er moet een streep onder”, aldus Magdelijns. (……)

Lees het hele artikel op: nrc.nlhttp://www.nrc.nl/next/2015/10/23/kapotgemaakt-door-de-overheid-1549221

 

Plaats een reactie