Blijf met je bevooroordeelde tengels van onze politie af

Het is een tijdje stil geweest aan het Meditatione Ignis front en misschien zal het hierna weer langdurig stil zijn. Het redactieteam verviel in een collectieve schrijfblokkade – Bill Pijbes zou zeggen “writer’s block” – uit weerzin tegen de discussie-arena op het WWW, in de zieltogende kranten en op de TV.

Genoeg gelul over discriminatie, witte suprematie, racisme, Nederlandse dorpspolitiek, razernij van ondemocratische Turkse randdebielen, sultaneske zetelrovertjes als de griezeltjes van DENK, het loensende Kinderombudsmens en haar schoffering van het gezonde verstand, Marokkaanse klaagprofessionelen en zelfbenoemde islamitische activisten die dag-in-dag-uit janken om respect en nog nooit een ander respect hebben gegeven..

Ondanks alle weerzin deel te nemen aan trendy onderbuikdiscussies en ondanks het verlangen ons terug te trekken onder een glazen stolp, ver weg van alle maatschappelijke rumoer, hebben we toch de laptop weer geladen om verontwaardiging van ons af te schrijven over terreur tegen een groep die zich niet verdedigen kan .

Wie vormen deze weerloze groep: de werknemers van de Nederlandse hermandad.

De dienders liggen onder vuur sinds de tragische dood van Mitch Henriquez door een uit de hand gelopen arrestatie. Iedereen lijkt te vergeten dat de man in een feestende menigte liep te schreeuwen dat hij een wapen bij zich had en zich verzette tegen de aanhouding door de gealarmeerde politie. Er is naar analogie van de Verenigde Staten – Bill Pijbes zou zeggen “Oenaitet Steets” – zelfs een Nederlandse Facebook pagina ‘BlackLivesMatter NL’. Het moet niet gekker worden.

Deze week verscheen een rapport over het etnisch profileren door de Nederlandse politie. Voorpaginanieuws in meerdere kranten en de actualiteitenrubrieken tuimelden hitsig opgewonden over elkaar om met beschuldigende vinger te wijzen naar die gruwelijk racistische Nederlandse politie. De dienders houden zonder enige aanleiding de ene allochtone verkeersdeelnemer na de andere staande enkel en alleen vanwege huidkleur of Noord Afrikaanse uiterlijk. Het is me wat.

Zonder enige aanleiding? Daar is veel op af te dingen. Zonder in de kuil te vallen die verbale mitrailleur Diederic Samson voor zichzelf groef en hem na te praten dat Marokkanen een ‘etnisch privilege’ hebben op criminaliteit, valt niet te ontkennen dat onze Antilliaanse en Marokkaanse medemensen in absolute cijfers oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteit en dat terwijl ze nog steeds een minderheid uitmaken van de Nederlandse populatie. Feiten zijn feiten. Met andere woorden: Marokkanen en Antillianen – in mindere mate ook Turken, Serviërs, Roemenen, Bulgaren en Polen – staan veel vaker voor het hekje bij de rechtbanken en komen verhoudingsgewijs veel vaker in aanraking met de politie dan autochtone Nederlanders.

Bij alle preventieve controles gaat de politie natuurlijk eerder af op Marokkanen etc, en zeker van een bepaalde leeftijdscategorie en geslacht dan op bejaarde etnische Nederlanders. Ik vermoed dat de behoofddoekte Marokkaanse oma en de jichtige idem opa ook buiten de aandacht vallen van die etnisch profilerende politie.

In het rapport over etnisch profileren staat overigens vermeld dat de politie bij de controle van autochtone Nederlanders ook vaak onvoldoende aanleiding heeft. Misschien worden autochtone Nederlanders aangehouden juist omdat de politie niet het verwijt wil krijgen etnisch te profileren. Een probleem met dubbele bodem dus. Nog een passage uit het rapport: de politie discrimineert niet ‘bewust’. Eng suggestief dat ‘bewust’. De politie discrimineert wel, maar doet dat niet bewust. Poogden die quasi-wetenschappers ons dat duidelijk te maken? Hoe meten die intelligente onderzoekers zoiets: het onderbewustzijn van dienders? Een zichzelf respecterende universiteit moet een dergelijke multi-interpretabele, ja ik kan er ook wat van, bewering naar de prullenbak verwijzen. Wie deden dat onderzoek, zo vraag ik mij af. Tweedejaarstudenten die als stagiaire een centje bijschnabbelden bij Twijnstra en Gudde?

Hoe komt het toch dat het onterecht, of zonder voldoende aanleiding staande houden van autochtone Nederlanders geen aandacht kreeg in de pers?

Wat mij betreft verdienen de dienders een ferme schouderklop voor de professionaliteit waarmee ze handelen bij hun criminaliteitspreventie en rekening houden met de kans op daderschap van bepaalde bevolkingsgroepen.

Kwestie van risico-analyse.

Lullig voor die Marokkanen etc. die zich van geen kwaad bewust zijn. Mocht het zo zijn dat vooral blanke bijna-zeventigers zoals ondergetekende tasjes roven, in drugs handelen, verantwoordelijk zijn voor liquidaties, plofkraken plegen, inbreken, geweld gebruiken, vrouwen mishandelen, de vuurwapenwet overtreden, auto’s stelen en hele buurten terroriseren, dan zal geen enkele diender mij horen klagen dat ik, bejaarde brave burger, regelmatig gecontroleerd word.

Leuk zal ik het niet vinden, maar begrijpen wel.

Dus, dienders van Nederland, ga a.u.b. door met je werk en richt je op de statistisch aangetoonde risico’s.

Of het zonder directe aanleiding staande houden van verkeersdeelnemers ook maar iets bijdraagt aan het bestrijden van de criminaliteit betwijfel ik. Dat is mij te veel zoeken naar een speld in een berg couscous. Er zijn meer dan voldoende digitale mogelijkheden om kentekens binnen enkele seconden – Bill Pijbes zou zeggen “real time” – te controleren en over de auto-eigenaar van alles te weten te komen.

Zonder duidelijke aanleiding staande houden van verkeersdeelnemers komt mij voor als een achterhaalde methodiek. Een methodiek die uit het lespakket moet worden verwijderd op de politieacademie.

Dus: blijf met je bevooroordeelde tengels van onze politie af en laat die dienst doen waar ze voor is aangesteld: orde, veiligheid en dienstbaarheid.

Ik houd me in en ga niet uitweiden over het etnisch profileren door allochtonen die alleen autochtone bejaarden beroven en autochtone vrouwen voor kankerhoer en alle autochtone Nederlanders voor kankerjood uitschelden.

Hoe zei die Turkse snotneus in Zaanstad dat ook alweer: “Kanker kaaskoppen, we maken jullie allemaal dood!”

Etnisch geprofileerde kaas.

Plaats een reactie