Borrelpraat PvdA Diva Eveline Herfkens

Een vijftien jaar oude blog (oorspronkelijk gepubliceerd in 2001). Voelt nog heel actueel. Die mevrouw met haar diva-gedrag en haar onterecht ontvangen en nooit terugbetaalde huursubsidie in New York is een van meerdere redenen waarom ik al jaren geen PvdA meer wil stemmen.

Bij het Algemeen Overleg Buitenlandse Zaken (winter 2001), met name Ontwikkelingssamenwerking, sneed kamerlid Sharon Dijksma (PvdA) de problematiek in West Afrika rondom de roof van cultuurgoed aan en vroeg minister Herfkens of de regering plannen heeft het sedert 1996 bij de PvdA levende verzoek de Unidroit Convention on Stolen or Illegally Exported Objects (1995) te ratificeren in te willigen.
Het antwoord van de zeer slecht geïnformeerde Minister Herfkens oversteeg niet de gebruikelijke borrelpraat van sommige kunsthandelaren en verzamelaars. Volgens Herfkens is het in vele gevallen juist goed dat culturele objecten tijdelijk “elders worden geparkeerd” en hadden de “Engelsen destijds gelijk” toen ze de marmeren beelden van het Parthenon verwijderden en naar Engeland vervoerden.

Wat bedoelde de minister hier? Valt de door Lord Elgin gepleegde roof van deze beelden onder de noemer “tijdelijk parkeren” en ondersteunt ze nu de gerechtvaardigde terugkeer van de beelden naar Athene? Of probeerde ze Sharon Dijksma duidelijk te maken dat er rechtvaardiging bestaat voor het tegen de wil van de bronlanden in verwijderen van cultuurgoed omdat dit elders beter bewaard kan worden? Als dit de redeneertrant is van deze slecht geïnformeerde Minister, dan houdt dat automatisch in dat alle kinderen uit West Afrika “tijdelijk geparkeerd” moeten worden in Europa omdat er hier betere onderwijsmogelijkheden zijn, en moet de hele Afrikaanse gezondheidszorg, totdat de patiënten hersteld zijn, tijdelijk worden verplaatst naar de westerse wereld.

“Nadeel van internationale verdragen is dat iedere idioot zich dan kan melden met het verzoek om teruggave van cultuurgoed”. Afgezien van het weinig parlementaire taalgebruik liet Minister Herfkens ook hier weer blijken van de hoed noch de rand te weten. Ratificatie van het Unidroit verdrag heeft namelijk geen terugwerkende kracht en kan slechts een ondersteuning zijn in de strijd tegen de nu nog dagelijkse roof van cultuurgoed uit Afrika, Midden en Zuid Amerika en Azië.
Nederland heeft noch de publiekrechtelijke Unesco Conventie ter bestrijding van de illegale handel in cultuurgoed (1970), noch het Unidroit Verdrag geratificeerd. Daarnaast werd onlangs bekend gemaakt dat de afdeling Kunst en Antiek van het CRI per 1 januari a.s. wordt opgeheven. Reeds lang is bekend dat Nederland een prominente rol speelt bij de handel in drugs. Meer dan eens is aangetoond dat er vaak een directe relatie bestaat tussen de illegale handel in cultuurgoed en de handel in drugs. Het is stuitend dat een minister uit het land dat er al jaren prat op gaat de mondiaal belangrijkste kunst- en antiekbeurs (de TEFAF in Maastricht) te organiseren zich zo afwijzend opstelt tegen ratificatie van internationale verdragen ter bestrijding van de illegale handel in kunst.

Is het misschien zo dat die heel belangrijke kunst- en antiekbeurs juist in Nederland plaats vindt dankzij de gerieflijke bescherming van ontbrekende ratificatie?

Plaats een reactie