Correctie, aanvulling – Hoogheemraadschap Delfland vindt dat Hans Middendorp lef heeft.

Leugenachtige Hoogheemraad Hans Middendorp, via de Algemene Waterschapspartij werkzaam bij het Hoogheemraadschap Delfland, kon in het Haagse Bos zijn voeten en handen niet onder controle houden toen een klein hondje, een boerenfox, tegen hem opsprong. Agressieve Hans gaf het beestje een rotschop en molesteerde de protesterende eigenaresse.

Een toonbeeld van verdraagzaamheid en moed die Hans Middendorp.

De gealarmeerde politie greep vluchtende Hans in zijn kraag en smeet hem volkomen terecht in een politiecel waar hij een aantal uren na kon denken over zijn onbesuisde en verwerpelijke daad. Dat denken leverde niets bruikbaars op. Domme Hans besloot de door het OM aangeboden schikking te weigeren en te kiezen voor de weg naar de rechter.

Die weg plaveit dit waterschapsgriezeltje met leugens. Het hondje zou hem gebeten hebben en hij had slechts verbaal (?) ruzie gehad met de eigenaresse. Dat hij gebeten was vertelde hij niet meteen na het incident aan de politie. Toonde hij zijn verwonding? Nee. Ging hij zo snel mogelijk naar de spoedeisende hulp om een tetanusinjectie te halen? Natuurlijk niet, want pathologisch liegende Hans werd helemaal niet gebeten.

Er zat voor hem na alle commotie niets anders op dan zich terug te trekken in zijn met gordijnen geblindeerde appartement in het Haagse Bezuidenhout.

Zijn Hoogheemraadschap Delfland – de Waterschapspartij hult zich in stilzwijgen – had ruim een week nodig om (g)een standpunt in te nemen en met een stompzinnig, zelfs walgelijk persbericht te komen. Te zuunig om een deskundige in te schakelen blijkbaar, want dit braakte het Hoogheemraadschap Delfland uit op de website:

Hoogheemraad Hans Middendorp besluit per direct zijn werkzaamheden tijdelijk neer te leggen als lid van het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland in afwachting van de juridische procedure tegen de strafbeschikking van de Officier van Justitie.

“Ik betreur de negatieve publiciteit en wil Delfland niet belasten met deze beeldvorming over mij in de media”, aldus Middendorp. “Ik wacht de procedure nu af en zie met vertrouwen de uitspraak tegemoet”. Het college heeft respect voor dit besluit van de heer Middendorp en steunt dit. “Hij zit in een vervelende positie en het getuigt van lef om dit besluit te nemen. Ook wij wachten op de uitslag van de procedure en hopen op een snelle uitspraak”, aldus het college. De taken van de heer Middendorp worden tijdelijk overgenomen door de andere collegeleden. Zo lang deze procedure loopt zullen Delfland en de heer Middendorp geen uitspraken doen over het incident, om het proces niet te verstoren.

WAT??!

Hier is een exercitie close-reading op zijn plaats. Molesterende Hans legt zijn werkzaamheden tijdelijk neer. Welke werkzaamheden? Als lid van het dagelijks bestuur. Oh, en verder? Verder gewoon in dienst blijven? Geen duidelijkheid.

Middendorp “betreurt de negatieve publiciteit en wil Delfland niet belasten met deze beeldvorming over mij in de media”.

Kijk dat is het soort nep-excuus dat je vaak leest bij politici. Betreurt Hans Middendorp zijn agressieve daad? Betreurt Hans Middendorp dat een mevrouw met inwendige bloedingen en met kneuzingen en een getraumatiseerd hondje naar huis moest? Betreurt deze zakkenwasser dat deze mevrouw zeer waarschijnlijk nog lange tijd fysiek en mentaal gebukt gaat onder zijn mishandeling? Ik lees dat niet. Heeft Hans spijt van zijn daad? Blijkbaar niet, want ik lees geen enkel excuus voor zijn gedrag, maar slechts treurnis over de publiciteit en de ‘beeldvorming in de media’.

Beeldvorming? Hmm…dat suggereert dat een beeld ontstaan is dat niet klopt. Is dat zo?

Wie zijn hier de slachtoffers? De mevrouw en haar hondje? Welnee, Hans Middendorp volgens het Hoogheemraadschap Delfland want: “Hij zit in een vervelende positie en het getuigt van lef om dit besluit te nemen. Ook wij wachten op de uitslag van de procedure en hopen op een snelle uitspraak”

Wat een stuitende loyaliteit van een werkgever met een agressieve en leugenachtige werknemer. Hier is niet liegende Hans Middendorp aan het woord, maar het Hoogheemraadschap Delfland. Volgens dat Hoogheemraadschap Delfland heeft Hans Middendorp ‘lef’. Hoe durven ze dat te schrijven. Lef? Een man die een klein hondje schopt en een vrouw molesteert heeft volgens het Hoogheemraadschap Delfland lef. Zo, en datzelfde Hoogheemraadschap Delfland blaatte nog niet zo lang geleden in de publiciteit dat meer vrouwen in de organisatie gewenst zijn. Ik adviseer alle vrouwen die de ambitie hebben bij dat Hoogheemraadschap te werken met klem uit de buurt van Hans Middendorp te blijven.

Heb ik lef? Ik moet bekennen dat ik niet vooraan in de rij der dapperen wil staan. Bovendien heb ik een grote hekel aan fysiek geweld. Toch bekruipt mij door de leugens van Middendorp en dit werkelijk walgelijke bericht van het Hoogheemraadschap Delfland een nog nauwelijks te beheersen drang me te begeven naar de GRstraat om deze meneer eens diep in de ogen te kijken. Ik vrees dat hij zich in een van zijn vijf kamers uit angst zal verstoppen.

Ja, dan koop je voor bijna vier ton een klassiek appartement van 118 vierkante meter en dwingt stom gedrag je tot verstoppertje spelen achter de gordijnen en voortdurend over je schouder kijken bij boodschapjes doen in de  Theresiastraat. Zo sneu: de sportman van het jaar, vechtsportpecialist Hans Middendorp, zal binnen korte tijd weer moeten verhuizen en kan zich nooit meer vertonen in het Haagse Bos waar woedende hondenbezitters naar hem uitkijken.

Dat was allemaal niet nodig geweest wanneer deze debiele Dr. Ir. na zijn fout de rug had gerecht, de schikking had betaald en oprecht excuus had aangeboden aan zijn slachtoffer. Dan was deze kwestie al lang uit de wereld.

Nu sleept dit zich voort en ik ben bereid daar langdurig een rol in te spelen.

Nagekomen bericht 27 oktober 2017

De politieman van bureau Overbosch in Hans’s wijk die destijds deze melding en aangifte van geweldpleging heeft behandeld, heeft mij medegedeeld dat Middendorp meteen na zijn arrestatie vertelde dat het hondje hem gebeten had. Het is dus niet een verzinsel van enkele dagen later. (Misschien wel een verzinsel, maar geen later verzinsel). Middendorp had zelfs ‘een krasje’, aldus de diender, laten zien. Een krasje. Een niemendal dus en de vraag is of die kras kwam door de bijtende hond. Middendorp zelf gaf daar tijdens de rechtszaak tegen hem geen duidelijkheid over. Voor de rechter was hij niet stellig over dat bijten; hij zou de tanden van het hondje gevoeld hebben, maar gebeten…..? Het is niet duidelijk of Middendorp naar een arts ging en een tetanusinjectie haalde (aan te raden na hondenbeten). Daar wordt in ieder geval nergens melding van gedaan.

(Pas maanden nadat ik schreef over een tetanusinjectie herinnerder HM zich ineens dat hij naar de SEH zou zijn geweest om zo’n injectie te halen).

Volgens dezelfde diender wordt er alleen door de politie een bijtrapport opgesteld wanneer er sprake is van een ernstig bijtincident. Daar was bij Middendorp blijkbaar geen sprake van. Die indruk had ik al.

Nu, bijna een half jaar later, dus ook niet na zijn veroordeling wegens geweldpleging, heeft zijn slachtoffer nog steeds geen excuses mogen ontvangen.

Plaats een reactie