De onwetenschappelijke nek van Victor Lamme

Dit portret, door Victor Lamme op zijn eigen website geplaatst, lokt uit tot duiding over zijn persoon…

Victor Lamme zag de documentaire Levenseindekliniek, maar zag niet het licht. Deze quasi-wetenschapper kletste uit zijn onwetenschappelijke, professorale nek en toeterde op Twitter dat het overlijden van Hannie Goudriaan een ‘gedwongen euthanasie’ en ‘moord’ was. De man durft.

Heeft hij het recht om zijn mening over dit onderwerp te uiten? NEE, dat recht heeft hij niet omdat het regelrechte misbruik is van zijn professorale autoriteit. Gelukkig wordt die autoriteit door de onbezonnen populist met zijn aanmatigende gezwets ondermijnd.

Professor ben je niet alleen op je werk aan de universiteit. Die functie bepaalt, of Victor dat nu leuk vindt of niet, ook je maatschappelijke positie. Stellige beweringen op sociale media hebben daardoor extra gewicht. Zorgvuldigheid is geboden. Daar zondigde de gereformeerde blaaskaak tegen.

Het zou je hoogleraar cognitieve neurowetenschap maar zijn. Valide conclusies trek je nadat je voldoende relevante data verzameld hebt. Bovendien kan alleen van wetenschappelijkheid gesproken worden wanneer conclusies verifieerbaar en falsifieerbaar zijn. Les één uit de wetenschapsmethodologie. Ik gun Victor het voordeel van de twijfel en ben, met grote schroom, bereid hem zijn faux pas op Twitter te vergeven omdat die tweet een uiting van emotie was. Naar de documentaire van Ouddeken en Kema kan onmogelijk met droge ogen gekeken worden. Emotie heeft minder feiten nodig dan ratio om zich te manifesteren. Ik hoop dat onze schoolmeester cognitieve neurologie en hersenonderzoeker in staat is tot emotie. Dat gun ik hem, want emotie kleurt ons bestaan. Tot empathie is Victor niet in staat. Stond hij met zijn beschuldiging van moord maar een moment stil bij de nabestaanden? Geen seconde!

Victor Lamme bleek een dag later, nadat hij meer informatie kreeg, niet in staat zijn mening te herzien. Een miskleun voor een wetenschapper. Hij verdween in de schaduw van de Levenseindekliniek.

Op zijn site victorlamme.com vertelt Lamme borstkloppend dat hij een subsidie van 3,2 miljoen euro heeft gekregen voor hersenonderzoek. Hij wil er achter komen ‘wat bewustzijn nou eigenlijk precies is..’ Fraai Nederlands: ‘eigenijk precies’. Ik ben benieuwd of Victor Eigenlijk Lamme daar met onze belastingcenten achter gaat komen. De toekomst ziet er wat dat betreft niet positief uit.

Zonder enige bescheidenheid loopt Eigenlijk Lamme op de resultaten van dat onderzoek vooruit. Hij weet nu al: “Hersenonderzoek zal ons denken over de mens radicaal gaan veranderen. En dat heeft allerlei consequenties, bijvoorbeeld voor de rechtspraak, onze economie, en de inrichting van de maatschappij. Maar het heeft ook allerlei praktische toepassingen, zoals in management of marketing.

‘Radicale’ veranderingen gaat dat onderzoek opleveren met consequenties voor de rechtspraak, economie, management, marketing en de inrichting van onze maatschappij’. Zo, dat kan je in je pijp stoppen en oproken, want verbranden en in rook op laten gaan is het enige dat je kan doen met wetenschappelijke onderzoeken waarvan op voorhand kan worden gezegd dat ze van betekenis voor alles zijn. Alles is wetenschappelijk niets.

Ik ben niet verbaasd over deze blufpraatjes van meneer Lamme. Hij heeft namelijk verrekt weinig gegevens nodig om zware conclusies te trekken en te komen met de hoogdravende beschuldiging moord. De gedachte dringt zich op dat Lamme hevig worstelt met semantische problemen.

We zijn er nog niet: “ik schreef (er) een boek (over): ‘De Vrije Wil Bestaat Niet’. Daarin laat ik zien wie er nu werkelijk de baas is in ons hoofd.

Ik heb geen idee wie de baas is in Victor Lamme’s hoofd, maar vrees dat Lamme zelf dat nauwelijks nog is.

De wetenschappelijke onderzoeken van dit conclusiesrepeteergeweer lijken mij weggegooide energie en zonde van het geld. Ik adviseer alle studenten van deze wilsonbekwame malloot zo snel mogelijk een andere hoogleraar te zoeken.

Mogen we alstublieft onze 3,2 miljoen euro belastinggeld terug? Ik weet er een veel betere bestemming voor: de Levenseindekliniek in Den Haag.

Plaats een reactie