Diederik Samson en Jesse Klaver in de smog van de Klimaatconferentie

 

26 november 2015

Diederik Samson en Jesse Klaver presenteerden deze week hun initiatief tot een milieuwet. Klaver, niet gehinderd door enig historisch inzicht, durfde de bewering aan “Dit is de eerste keer dat twee fractievoorzitters met een dergelijk initiatief komen”. Bovendien: “Onze generatie is de eerste die werkelijk iets van kimaatverandering gaat merken”. Is dat zo? Hetzelfde kon in de jaren zestig van vorige eeuw gezegd worden over de bijna folkloristische smog in Londen. Het klimaat wordt al sinds de industriele revolutie van de 19de eeuw jaar na jaar schade toegebracht. Dat merkten vele generaties die aan Jesse vooraf gingen.

De gedachten van beide fractieleiders bevinden zich nauwelijks boven de zweverigheid waarmee in de jaren zestig – ja, Jesse, doe je huiswerk eens – zeventig en tachtig van de vorige eeuw vele voorgangers hun milieuzorgen presenteerden. Overigens niet alleen zweverigheid was het milieulot.

Wat te denken van een serieuze poging als het Rapport van de Club van Rome, Grenzen aan de groei uit 1972 (“The Limits to growth: a global challenge”; Jesse, 1986, was toen nog niet geboren). Het rapport door de Club van Rome stond maandenlang op de bestsellerlijst en leidde in alle weldenkende kringen tot discussies en zorgen. Misschien iets voor Jesse in zijn schoen op 5 december, of in het dashboardkastje van zijn Volvo…over milieu gesproken.

Recent bemoeide een eerdere generatie, Al Gore, zich uitgebreid met het milieu, ook al is het mij nooit duidelijk geworden of Gore slecht of goed was voor het milieu en heb ik nooit begrepen waarom de beste man zijn milieuzorgen tijdens zijn vice-pesidentschap onder de sigarenrokende – slecht voor het Oval Room milieu – Bill Clinton nooit in daden omzette. Het had toen gekund.

Ik voorspel beide heren: ze zullen niet de eersten zijn die de politieke (melk)tanden stuk bijten op milieufantasie omdat de klimaatproblematiek een ‘global challenge’ is. Gebrek aan internationale samenwerking, met name de Verenigde Staten stellen zich egoïstisch op, was, is en zal een belemmering zijn voor adequate aanpak van de milieuproblemen.

Klaver: “Er is in Nederland nog nooit een klimaatwet voorgesteld”. Los van de vraag of deze bewering klopt, – er zijn nationaal en Europees vele wetten aangenomen ter beschermimng van het klimaat – mogen de beide klimaatvriendjes zich realiseren dat het klimaat nu eenmaal een grensoverschrijdende zorg is waar nationale wetten geen invloed op hebben. Gerommel met nationale wetten zou weleens remmend kunnen werken op wereldwijd nodige maatregelen.

Er bestaan al tientallen jaren zorgen over het milieu. Evenveel jaren werden politieke intenties gepresenteerd om de verschraling en de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Ik hoor ook al tientallen jaren doemscenario’s over de ontbossing van het Amazonegebied.

Wat ontbossing veroorzaakt, kan iedereen zien die als moderne ‘grande tour’ de camperdroomreis maakt door het zuidwesten van de Verenigde Staten. Las Vegas is dankzij de Hooverdam een oase in een onherbergzaam woestijngebied. Een door mensen, door ontbossing, gemaakt woestijngebied.

Bijna het hele zuidwesten van de VS is door de mens gemaakte woestijn.

Het moment van dit PvdA/Groen Links initiatief is niet toevallig, want vlak voor de Klimaatconferentie2015 in Parijs. Beide heren lijken op voorhand deze conferentie te willen kapen. Op microniveau laten ze zien wat het macropolitieke probleem is. Als het al niet lukt in Nederland alle gezichten dezelfde kant op te krijgen – hun initiatief veroorzaakte in het Binnenhofdorp al heel wat gesputter- dan houd ik mijn hart vast voor internationale samenwerking.

Zal het echt gaan lukken de overgang in China van een vegetarische naar een miljoenen runderen wegkauwende samenleving te stuiten? Overigens: Amerikanen schrokken nog bijna twee keer meer vlees per persoon weg dan de Chinezen. De consumptie van vlees is een van de grootste oorzaken van milieu-ellende. Daar bovenop stappen de bewoners van alle snel opkomende economieën maar wat graag in een statusvierwieler om zich te kunnen meten met de westerse wereld. In de VS leeft 5% van de wereldbevolking. Die kleine minderheid slurpt 25% van de fossiele brandstoffen weg en nu moeten de Chinezen, eindelijk verlost van de communistische beklemming en badend in een bloeiende economie, zich ineens netter gaan gedragen dan hun Amerikaanse voorbeeld?

Alle kolencentrales moeten dicht volgens het duo Klaver-Samson. Het is me wat, zo kort nadat met instemming van Samson’s krimpende partij meerdere kolencentrales werden geopend in Nederland.

Zo snel na de bouw deze centrales weer sluiten, gaat lijken op een miljardenverslindend Fyra-debacle.

Er zijn in Nederland op het moment negen elektriciteitscentrales die geheel of gedeeltelijk kolen stoken. Twee van die centrales (Eemsmond en Maasvlakte) werden dit jaar (!) in gebruik genomen. De bouw van zo’n centrale kost ongeveer € 4.000.000.000,-. De totale klimaatschade, luchtvervuiling en klimaatgerelateerde gezondheidszorg is door Greenpeace berekend op € 26.000.000.000,-. Allemaal mogelijk gemaakt door de PvdA als regeringspartij.

Er is lef voor nodig om dan bij Pauw op te komen draven met “alle kolencentrales moeten dicht“.

Had dan niet eerst de bouw van nieuwe centrales voorgesteld, want ook toen was al de zware belasting voor het milieu bekend.

Zal er nog zoiets bestaan als een socialistische internationale waar de rode haan op wereldniveau kan kraaien dat al die centrales dicht moeten? Mocht dat zo zijn, neem dan meteen ook mee dat alle slachthuizen en slagerijen dicht moeten.

Plaats een reactie