Doden door politiegeweld – WHITE LIVES MATTER

(bron afbeelding http://en.rightpedia.info/wiki/Black_Lives_Matter)
(bron afbeelding http://en.rightpedia.info/wiki/Black_Lives_Matter)

Het aantal in de USA door politiegeweld om het leven gekomen zwarten wordt door de BLACK LIVES MATTER actiegroep en in de media gerelateerd aan het percentage zwarten op de totale bevolking. De conclusie dringt zich dan op dat zwarten een grotere kans maken door de politie doodgeschoten te worden omdat de politie racistisch is.

Geen speld tussen te krijgen, zo lijkt het.

Volgens mappingpoliceviolence.org vielen in de periode januari 2015 – april 2016 in de USA 900 doden door politiegeweld (er zijn andere statistieken die meer doden tellen). 425 daarvan waren zwarten en 475 niet-zwarten. Omdat het aandeel zwarten op de bevolking van de USA iets meer dan 12% is, zou dat betekenen dat zwarten 3,5 tot 4 keer meer kans maken door de politie doodgeschoten te worden dan niet-zwarten.

Als deze statistische weging van feiten juist is, dan is, mutatis mutandis, de conclusie te rechtvaardigen dat politiefunctionarissen bijna vier keer meer kans maken door een zwarte doodgeschoten te worden dan door een blanke, want 44% van de tijdens hun werk gedode politiefunctionarissen wordt gedood door een zwarte (en dat dus terwijl zwarten slechts 12% van de totale bevolking uitmaken).

De vraag dringt zich op of de weging van de feiten ten opzichte van het aandeel zwart versus niet-zwart op de totale bevolking juist is. Volgens mij niet.

Er moet eerder gekeken worden naar de relatie tussen het aandeel in de criminaliteit per bevolkingsgroep en gewelddadige contacten met de politie. Eén op de drie zwarten komt ooit in zijn leven in de gevangenis terecht. Zwarten zijn zeven keer meer dan niet-zwarten actief in de criminaliteit. Eén op de vijftien zwarten zit in de gevangenis. Van de blanken is dat één op de 106. Een schrikbarend verschil.

Deze cijfers benoemen slechts het probleem met en van zwarten in de Amerikaanse maatschappij; ze verklaren dat probleem niet.

De kans dat er een confrontatie plaatsvindt tussen een zwarte en de politie is vele malen groter dan een confrontatie tussen een blanke en de politie. Natuurlijk is het zo dat de statistiek over zwarten en criminaliteit een rol speelt bij de houding van politiefunctionarissen tegenover zwarten (en Hispanics). Dat is helaas onvermijdelijk en leidt regelmatig tot confrontaties tussen politie en zwarten op basis van vooringenomenheid van beide partijen.

Wanneer je kijkt naar de criminaliteitsstatistieken dan blijkt dat in absolute cijfers en verhoudingsgewijs meer blanken door politiegeweld omkomen dan zwarten.

Vanuit die statistiek zou je op grond van het aantal blanke doden door politiegeweld kunnen concluderen dat de politie anti-blank racistisch is.

Ik roep dan ook op tot een WHITE LIVES MATTER beweging.

Plaats een reactie