Godsdienstvrijheid is een maatschappelijk gif

Mijn streng-katholieke opvoeding in de jaren vijftig was een opvoeding tot onverdraagzaamheid, superioriteit en antisemitisme. Bij ons in de Haagse Copernicusstraat woonden behalve ons gezin nog een katholiek gezin.

Alle anderen waren zondaars die onder geen enkele voorwaarde in de hemel zouden komen, want op zondag niet naar de kerk gaan – zo leerden we thuis en bij de broeders op school in de Herschelstraat – was een doodzonde. Je kon zoveel biechten als je wilde, maar in de benauwde biechtstoelen van de Agneskerk aan de Beeklaan werden alleen dagelijkse zonden vergeven. Voor doodzonden kon geen enkele priester je in dit aardse tranendal namens god vergiffenis schenken.

De Joden, hoe sneu hun lot ook was tijdens het Hitlerbewind, hadden alle ellende over zich af geroepen door luidkeels voor Barabas te kiezen. Het bloed van de profetische timmermanszoon moest maar over hun en hun kinderen komen, maar hangen zou hij. Broeder Modestus Vercoelen, niet vies van af en toe een hand in het ondergoed van de klasgenootjes, wreef het ons in: dat bloed kwam in de Tweede Wereldoorlog over de Joden in concentratiekampen. Ze hadden er 2.000 jaar eerder bij Pontius Pilatus zelf om gevraagd. Eigen schuld.

Vanaf die sombere jaren vijftig seculariseerde de westerse wereld, met name de Noord-Europese, in hoog tempo. “In de oorlog zaten de kerken vol omdat mensen in nood waren; nu laten ze zich niet meer zien”, aldus mijn gefrustreerde, fundamentalistisch-katholieke vader.

Mij is altijd het beeld bijgebleven dat de heidenen in onze straat van minder allooi waren en de Joden kregen wat ze verdienden. Hoe kon het dan toch dat de ouders van mijn heidense vriendjes altijd veel aardiger waren dan mijn eigen vader? Bij ons thuis kwamen aanvankelijk geen vriendjes binnen. Dat wilde die ouwe niet. Geen zin in pottenkijkers.

Sinds de massale toestroom van moslims moet ik vaak denken aan mijn eigen wortels. Wij hadden het ware geloof, al het andere – zelfs christelijk protestants – zat ver naast de waarheid en Joden deugden niet.

De huidige toestroom van moslims brengt niets, maar dan ook helemaal niets goeds. De ontzuiling – toverwoord uit de jaren zestig – wordt teruggedraaid en er ontstaat een parallelle, achterlijke, want op vroeg-middeleeuwse en barbaarse cultuur gevestigde, maatschappij naast de geseculariseerde, moderne westerse wereld. De democratie wordt afgekalfd door partijtjes gestoeld op religieuze identiteit, cliëntalisme en sterke banden met buitenlandse politieke bewegingen en culturen.

De neerwaartse ontwikkelingen zijn duidelijk zichtbaar in het straatbeeld, maar worden ontkend. Degenen die hun zorg uiten worden door de representanten van onverdraagzame, discriminerende en racistische culturen voor islamofoob en door politiek-correcte westerse angsthazen voor populistisch en racistisch uitgemaakt.

De woeker van uitheemse culturen en de islam worden gesubsidieerd en getolereerd, zelfs mogelijk gemaakt, op basis van artikel 6 uit onze grondwet. Een artikel dat in de praktijk onderdrukking van vrouwen, besnijdenis, ritueel slachten, kindhuwelijken, en ten koste van oorspronkelijke bewoners complete overname van stadswijken faciliteert. Artikel 6 gaat zelfs ten koste van artikel 7 omdat kritiek op de islam heel ongezond, zelfs dodelijk, kan zijn. Dan maar liever zelfcensuur.

Theo van Gogh werd vermoord omdat hij onbelemmerd gebruik maakte van artikel 7. Na hem heeft niemand dat meer geprobeerd zoals hij dat deed. Te gevaarlijk. De redactie van Charlie Hebdo heeft in Parijs – nota bene de basis van vrijheid, gelijkheid en broederschap – aan den lijve ondervonden dat gebruik van je Vrijheid van Meningsuiting door de import van de fundamentalistische islam levensgevaarlijk is.

Het merendeel van de moslims is zo antisemitisch als de pest, maar de gemeente Den Haag tolereerde het kraken door islamieten van een Joodse synagoge in de Wagenstraat. Wat een gotspe.

Maar, we hadden toch altijd al op de christelijke religie gebaseerde cliëntelistische partijen in Nederland? Ja, die hebben we nog steeds. Splinters binnen de Nederlandse politiek, net zo goed als dat de nieuwe islamitische partijen nog splinters zijn. Er is een groot verschil: uitheems expansionisme, ondermijning VvMU en gebruik van geweld. Je kunt van alles vinden van Staphorst, maar niet dat de gelovigen daar de VvMU voor niet-gelovigen ondermijnen of een gewelddadige angstcultuur geschapen hebben.

De islam is een expansionistische ideologie die vijandig staat tegen iedere andere ideologie. Zie en hoor het agressieve geblaat van de islamitisch fundamentalist Erdogan en zie en hoor hoe Turken in Nederland, zelfs tweede en derde generatie schreeuwend op de Willemsburg in Rotterdam hun steun betuigen aan die griezelige man.

De uitheemse moslims vormen een gevaar voor de inheemse bewoners van Europa. Ze vreten buitenproportioneel veel uit de Artikel-6 subsidieruif en maken buitenproportioneel gebruik van de Nederlandse sociale voorzieningen. Er zijn bovendien sterke indicaties dat ze even buitenproportioneel belasting ontduiken en bezit van vastgoed in Turkije voor de belastingdienst verzwijgen.

Mag ik een paar citaten van Erdogan en zijn minister van Buitenlandse Zaken aanhalen:

  • “Er zijn 1 miljoen Turken in Nederland en slechts 40.000 Nederlandse militairen”.
  • “Er zal binnenkort in Europa een godsdienstoorlog uitbreken”.
  • “Turken maken veel meer kinderen dan Europeanen”.
  • “Nederland is een nazi-land”

Wordt het zo langzamerhand geen tijd voor een Zwitserse aanpak van uitheemse nieuwkomers? Geen werk en geen inkomen: terug naar hun veilige huis.

Laten we in ieder geval stoppen met die achterhaalde waanzin van gesubsidieerde godsdienstvrijheid en alle vormen van gesubsidieerd bijzonder onderwijs.

Die godsdienstvrijheid betekent in de praktijk te vaak dat nieuwkomers met zijden handschoenen worden aangepakt en niet hoeven te voldoen aan redelijke inburgeringseisen. Sterker nog: de Nederlandse nationaliteit bleek zelfs beschikbaar voor een Nederland-vijandige, haatpredikende Imam die al 26 (!) jaar in Nederland woont en nog geen woord Nederlands spreekt. Volgde die man een inburgeringscursus om het Nederlanderschap te krijgen? Nee, dat deed hij niet. Waarom niet? Vanwege onze zo geprezen Vrijheid van Godsdienst; een vrijheid die moslims maar wat graag genieten, maar vrijwel nooit gunnen.

De exotische islamitische godsdienst is te vaak een belemmering voor integratie en leidt juist tot maatschappelijke segregatie.

Het belijden van een geloof kan niet worden tegengegaan. Iedereen heeft echter de vrijheid van artikel 7 uit onze grondwet. Artikel 6 is daarom overbodig, want laten we wel wezen: godsdienst is een mening en niet meer dan dat.

Mensen die in de meest vreemde uitdossing – alsof er een god zou bestaan die het ook maar een bal interesseert wat voor kleding je draagt – een fantasie willen volgen, mogen dat in alle vrijheid doen, maar niet gesubsidieerd met belastinggeld want dat botst met de scheiding van kerk en staat, en vooral ook niet ten koste van de vrijheid van burgers die geen lid van dat clubje (willen) zijn.

Er moet ook een grens getrokken worden daar waar baardapen in jurken haat prediken en waar het volgen van fantasieën botst met (rechts)regels in onze maatschappij. Als ik geen schaap ritueel mag slachten in mijn achtertuin, waarom mogen anderen dat dan wel op basis van een grondwetsartikel?

De vraag waarom honderduizenden uit achterlijke culturen vrijwillig trekken naar een westerse cultuur die ze, zo blijkt maar al te vaak, verachten, zal nooit beantwoord worden. Is het de zuigkracht van een veilig, gerieflijk leven met een sociaal vangnet, of is er echt een verborgen agenda en streven naar expansie van de islam?

Mocht dat laatste het geval zijn, dan is de gesubsidieerde godsdienstvrijheid werkelijk een maatschappelijk gif dat epidemiologisch en met kracht bestreden moet worden.

Plaats een reactie