Habemus Jet Bussemaker

Minister Bussemaker (onderwijs) wil de beroepsopleiding tot imam en geestelijk verzorger nieuw leven inblazen. De enige opleiding die Nederland kende, ging drie jaar geleden ter ziele. Op Bussemakers aandringen voeren de hogescholen Inholland, Windesheim en de Vrije Universiteit (VU) nu serieuze gesprekken over een herstart.

Doel is om opnieuw een studie op te tuigen waarbij geestelijken op Nederlandse leest geschoeid worden, net als de hbo-opleiding van Inholland dat tot voor drie jaar deed. Die werd geschrapt omdat deze te duur was en nauwelijks effect had. Van de 105 aspirant-geestelijken die aan een studie begonnen, studeerde er maar een handvol af. Slechts één van hen vond werk als imam.
Met een beetje geluk is zo’n polderimam een goed medicijn tegen radicalisme, vindt de minister.

Wááááát!!?? Heb ik niet opgelet bij de lessen maatschappijleer en staatskunde? Ik weet niet beter dan dat we in de westerse wereld, en niet daar alleen, strikte scheiding van kerk en staat hebben. Misschien heb ik niet begrepen wat die scheiding betekent, dus maar even opgezocht: Scheiding van kerk en staat betekent in de praktijk dat de staat en de kerk (of andere religieuze instituten) ieder hun eigen zaken regelen en zich niet met elkaar bemoeien of elkaar de regels voorschrijven. (Wikipedia)

Ik heb dus wel opgelet en het allemaal begrepen. Mijn begrip houdt op bij de intenties van Jet. Zij wil zich als staatsvertegenwoordiger, en als lid van de atheïstische Partij van de Arbeid, wel bemoeien met de spelregels van een ‘religieus instituut’ dat zijn eigen zaken zou moeten regelen. Ik moet aan Wim Kan denken die ooit over zo’n ander achterhaald instituut, de katholieke kerk, grapte: “Als je het spel niet speelt, moet je je ook niet met de regels bemoeien” (over de paus en voorbehoedsmiddelen). Hetzelfde kan tegen Jet gezegd worden.

Imams opleiden – per definitie is opleiden tot een fictie absurd – als middel tegen radicaliseren? Betekent dat, dat Jet zich ook gaat bemoeien met de opleiding van dominees die fundamentalistische kerkgenootschappen de richting op sturen van vaccinatieweigering? Gaat Bussemaker zich ook bemoeien met de opleidingen van priesters die ouwelletjes weigeren aan homo’s die ter communie willen, of de uitvaart weigeren van een kerklid die via euthanasie aan zijn einde kwam? Over radicalisme gesproken!

Laat de staat a.u.b. zijn handen af houden van die clubjes en pas ingrijpen wanneer de geloofskongsi’s de wet overtreden zoals de honderden priesters die de inhoud van jongens- en meisjesondergoed bewierookten.

Het is al erg genoeg, en in strijd met de scheiding van kerk en staat, dat fantasie-organisaties en hun gesegregeerde opleidingen gesubsidieerd worden.

Als de staat zich ook nog gaat bemoeien met de inhoud van die flauwekul, gaan we stap voor stap richting een staatsinrichting zoals in Saoedie-Arabië.

Niet doen Jet, niet doen!

Plaats een reactie