Het verwijt haat zaaien is toppunt van arrogantie

Wanneer je links bent, dan ben je okay. Ben je rechts, dan ben je hartstikke fout. Tenzij je jezelf rechts vindt; dan ben je natuurlijk niet fout maar heb je het aan het rechte end en is links harstikke fout. Links heeft natuurlijk ook het gelijk aan haar kant en acht goede bedoelingen ter rechter zijde als een oxymoron of contradictio in terminis.

Rechts vindt dat links demoniseert en links vindt dat rechts haat zaait.

Ingewikkeld.

Ik heb niets met dat links-rechts, dus op de vraag of ik links of rechts ben, kan ik geen zinnig antwoord geven. Het is een onzinnige vraag, vandaar dat onvermogen een zinnig antwoord te geven. De vraag is gebaseerd op het drijfzand van vage definities.

Je hoort weleens ‘linkse kerk’. Over een rechtse kerk hoorde ik nog nooit. Aangezien kerken, synagogen, moskeeën en alle andere uiterlijke vormen van een fantasie in mijn ogen absurd en mij vaak zelfs een gruwel zijn, kan ik me niet voorstellen dat ‘linkse kerk’ als positieve kwalificatie bedoeld is.

Met de verwijten demoniseren en haat zaaien kan ik ook niets. Om meerdere redenen. In de eerste plaats vind ik dat de vrijheid van meningsuiting geen beperkingen mag worden opgelegd. Iedereen mag wat mij betreft zeggen wat ie belieft. Alles? Ja, alles!

Ook liegen en bedreigen? Nee, dat mag dan weer niet. Volgens mij zijn leugens en bedreigingen sowieso geen meningen en vallen die uitingen niet onder de VvMU.

En haat zaaien, mag dat dan weer wel? Hier kan ik slechts volmondig ‘ja’ op zeggen zo lang hier geen sprake is van leugens of bedreigingen.

Ik weet niet of hier ooit onderzoek naar gedaan is, maar ook zonder onderzoek is mijn inschatting dat degenen die klagen over haat zaaien en demoniseren tegelijk volmondig supporter zijn van Grondwet artikel 7.

Dat lijkt tegenstrijdig, maar is het niet, want het verwijt haat zaaien is een nonsensverwijt. Je hebt voor haat zaaien niet alleen zaad maar ook een vruchtbare bodem nodig. Als die vruchtbare bodem er niet is, dan is dat haat zaaien een losse flodder, zonder enig effect, en slaat het verwijt nergens op.

Die klagers over het zaaien van haat, zullen nooit zichzelf zien als een vruchtbare bodem voor het haatzaad. Nee, daar zijn ze veel te intelligent en te standvastig voor. De haat die gezaaid wordt, valt volgens hen altijd in de vruchtbare bodem van de minder intelligente, manipuleerbare, domme medemens en die domme medemens moet beschermd worden tegen het zaad van de haatpredikers.

Hier voel ik mij heel ongemakkelijk bij.

Mij is die klacht over het zaaien van haat veel te arrogant, te neerbuigend, te bevoogdend.

Met dergelijke arrogantie en neerbuigendheid wil ik niets te maken hebben.

Plaats een reactie