Islam en verminking (Per minuut worden volgens de Verenigde Naties wereldwijd 6,8 meisjes genitaal verminkt)

genitale verminking
genitale verminking

In mijn artikel ‘200.000.000 verminkte vrouwen op deze aardkloot‘ citeerde ik te slaafs uitspraken van islamitische geleerden – ik word in toenemende mate geplaagd door de vraag wat wetenschap en geloof in hemelsnaam (!) met elkaar te maken hebben – dat de islam gekant is tegen genitale verminking.

Ik had me moeten realiseren dat door de recente UNICEF cijfers de vrouwvriendelijke claims van moslimvoormannen als leugens ontsluierd worden.

Sinds in de cijfers over vaginaal gemolesteerde vrouwen ook Indonesië meegeteld wordt, is de schatting van 100 tot 140 miljoen slachtoffers in één keer gestegen naar 200 miljoen; een toename van 60 tot 100 miljoen. Indonesië heeft een bevolking van 255 miljoen. Er vanuit gaande dat de demografische verdeling mannen-vrouwen ongeveer fifty-fifty is, is de conclusie gerechtvaardigd dat van 127 miljoen vrouwen er dus 100 miljoen in meer of mindere mate genitaal verminkt zijn. Dat komt neer op 80% van alle vrouwen in Indonesië.

Indonesië is het omvangrijkste moslimland ter wereld. Naar religie is de verdeling: islam (ca. 86%), christendom (10%), hindoeïsme (3%), boeddhisme (1%) e.a.

Volgens Edouard Douwes Dekker werden de Javanen in deze ‘gordel van smaragd’ door de Nederlandse overheersers economisch uitgebuit; overigens met hulp van lokale heersers. Nederland stuurde niet alleen planters en handelaren naar Indonesië. In hun voetspoor volgden missionarissen om het primitieve volk te kerstenen. Blijkbaar zonder relevant succes, want slechts 10% hangt het christelijke geloof aan.

Voor zo ver mij bekend hoort afsnijden van clitorissen, schaamlippen en voorhuiden niet tot de Christelijke cultuur. De belangstelling van met name katholieke ‘geestelijken’ ging om andere redenen uit naar de geslachtsdelen van jonge Indonesiërs..

Terug naar de relatie tussen genitale verminking en de islam. Als 86% van de vrouwen in Indonesië moslim is en eenzelfde percentage genitaal verminkt, dan ligt de conclusie wel heel erg voor de hand dat er een rechtstreekse relatie bestaat tussen geloof en verminking.

Laten we wel wezen: we hebben door de eeuwen heen mogen zien dat er een relatie bestaat tussen de islam en lichamelijke verminking. Ook nu in de 21ste eeuw wordt de shariawet met afhakken van handen en hoofden, met stokslagen en steniging in meerdere islamitische landen toegepast. Geweld is integraal onderdeel van de islam. Besnijdenis is niets dan cultureel geïnstitutionaliseerd geweld.

Ik had voor deze realiteit niet weg mogen duiken.

Zijn alle moslims gewelddadig? Dat is een moeilijk te beantwoorden vraag. Laat ik het er maar op houden dat moslims die een cultuur van genitale verminking en lijfstraffen aanhangen, per definitie gewelddadig zijn.

Dat geldt ook voor moslims die niet in verzet komen tegen lijfstraffen. De stenigingen en onthoofdingen in sommige Arabische landen trekken stadions vol sadistische, islamitische voyeurs.

Wanneer je als moslim lijdzaam, of zelfs vergenoegd toekijkt naar dit islam-inherente geweld, ben je medeverantwoordelijk voor dat geweld.

Per minuut worden volgens de Verenigde Naties wereldwijd 6,8 meisjes genitaal verminkt. Als die moslimvoormannen de daad bij het woord voegen en wereldwijd luidkeels die verminking veroordelen, dan scheelt dat veel ellende.

Betekent dit dat de miljoenen naar West Europa gemigreerde moslims gewelddadig zijn, of in ieder geval alle vormen van mishandeling en moord uit naam van allah stilzwijgend rechtvaardigen?

Ik weet het niet, maar ben er niet gerust op..

Plaats een reactie