Laffe exoten rammen inheemse conciërge in elkaar

Wat moet een conciërge (of leerkracht) wanneer twee leerlingen met elkaar op de vuist gaan? Juist, tussenbeide komen en de vechtenden scheiden. Simpele zaak zou je denken, maar blijkbaar niet op de ISG Arcus, een algemeen christelijke school voor gymnasium, atheneum, havo, mavo, basisberoeps- en kaderberoepsgerichte leerweg en leerwegondersteunend onderwijs.

Een bek vol.

Er is meer te vinden op de site van de school: We staan in de interconfessionele traditie (protestants en rooms-katholiek). Door onderwijs in levensbeschouwelijke vorming, dagopeningen, vieringen en acties voor goede doelen accentueren we onze identiteit. We erkennen de veelvormigheid in geloofsbeleving en wereldbeschouwing van ouders, leerlingen en personeelsleden en we stimuleren dat iedereen vanuit zijn eigen levensopvatting een positieve bijdrage levert aan ons schoolklimaat. Wij zijn een multiculturele school, waarbinnen we bewust en geïnspireerd aandacht geven aan christelijke en niet-christelijke levensbeschouwingen. Wij creëren hierbij een veilige en gastvrije leef- en werkomgeving waarbij wij samenwerking tussen school, ouders en leerlingen uiterst belangrijk vinden. We vinden het belangrijk dat ouders en school in de opvoedkundige situatie in het verlengde van elkaar opereren. Respect voor elkaars standpunten is hierbij een sleutelbegrip. In ons onderwijs, in de begeleiding en in de onderlinge verhoudingen leerlingen/medewerkers bieden wij een duidelijke structuur. Wij zijn duidelijk in onze omgangsvormen en in het hanteren van de afspraken die binnen onze school gelden. Wij vinden dat duidelijkheid bijdraagt aan veiligheid.

Een meer dan nobele missie en natuurlijk kan dat weleens fout gaan. Je hebt immers te maken met pubers die verward door hormonen en alle onzekerheden die horen bij opgroeien, uit kunnen glijden. Alhoewel: was dat groepsgewijs in elkaar slaan van een conciërge wel een uitglijder of is hier meer aan de hand? Ik vrees dat laatste. In mijn opstandige periode tussen 12 en 18 jaar ging ik ook weleens met een schoolgenoot op de vuist. Een leraar greep ons dan beiden aan de oren en klaar was Kees. Nooit, maar dan ook nooit zouden wij het in ons kop halen samen dan die leraar aan te vallen. Geen, maar dan ook geen van onze schoolgenoten zou het in zijn botte kop halen zich te scharen bij dat wangedrag en ook de leraar aanvallen. De tijden en mentaliteit zijn veranderd en op de Arcus Scholengemeenschap, niet alleen daar, gelden blijkbaar andere normen.

Er speelde daar in de Arcus scholengemeenschap nog iets: de conciërge was een inheems blanke man en alle aanvallers waren duidelijk herkenbaar exoten (allochtoon is niet meer politiek correct, en er is nu eenmaal taal nodig om zaken duidelijk te maken, dus dan maar: exoten). Dat stemt tot nadenken.

Hoe zouden de reacties in de NL pers en praatprogramma’s zijn geweest wanneer een groep inheemse scholieren een exotische conciërge had aangevallen? De vraag stellen is hem beantwoorden. Ik zie al een persconferentie voor mij door de-vrouw-wier-naam-ik-niet-uit-mijn-toetsenbord-kan-krijgen om te blaten dat Nederland ‘inherent racistisch’ is, zoals ze onlangs blaatte in Al-Jazeera. Of anders: zouden deze exoten ook de conciërge in elkaar hebben geslagen als hij net als zij exoot was geweest?

Deze laatste vraag kan ik niet beantwoorden; ik kan er slechts over fantaseren. Ik heb zo mijn gedachten. De eerste vraag beantwoord ik met stelligheid: ja, dat zou weer een racisme-rel zijn geworden, want zo gaat dat tegenwoordig in ons politiek veel te correcte wereldje. Jammer dat die politieke correctheid altijd één kant op werkt en vrijwel alleen de handel en wandel van de blanke medemens kritisch volgt.

Maar goed wat moet die school nu met haar streven naar een ‘duidelijke structuur’ en ‘duidelijke omgangsvormen’? Ik zie de bui al hangen: de conciërge krijgt te horen dat hij de kwestie helemaal verkeerd aanpakte en onheil over zich afriep en de exotische etters worden politiek correct in de welgezinde, opvoedende armen gesloten.

Plaats een reactie