Mijn kinderen kunnen wat mij betreft de bof, difterie, kinkhoest, polio of de mazelen krijgen

Jan Blokker

In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw was Jan Blokker (1927-2010) een van mijn favoriete columnisten. Zijn columns zetten mij aan het denken. Vaak miste ik echter een duidelijk standpunt in zijn columns omdat ze een gehakketak waren tussen diverse invalshoeken.

In één column nam Blokker wel een duidelijk standpunt in. Hij ergerde zich kapot aan het christelijk-fundamentalistische wereldje in Nederland waar ouders weigerden hun kinderen te laten inenten tegen ziektes. In die column was Blokker boos, zeer boos. In boosheid steeg zijn verbale kracht.

De laatste zin uit die column: “Je zult mij niet horen protesteren als ze er morgen de mariniers op afsturen”, was mij uit het hart gegrepen, ook al vermoedde ik dat Blokker geen voorstander was van de daad bij dit woord. Ik overigens ook niet.

Hij verwees hier naar de Jannen die ooit de Dam in Amsterdam ‘schoonveegden’ van het langharige, werkschuwe tuig dat daar dag en nacht bivakkeerde.

Die mariniersactie steunde Jan Blokker niet.

Zijn column Verschil over de inentingsweigeraars in mijn voormalige lijfblad De Volkskrant knipte ik uit en hij sierde vele jaren de binnenzijde van mijn toiletdeur:

Eind januari 2002, iets meer dan drie maanden voor de moord op Pim Fortuyn, schreef Blokker in De Volkskrant: “Pim Fortuyn is definitief de Mussolini, de Duce, van de eenentwintigste eeuw geworden en men zal op zoek moeten naar een betrouwbaar onderduikadres. Bij de vorige Duce duurde het drieëntwintig jaar vóór hij ondersteboven werd opgehangen aan een benzinepomp aan de Zwitserse grens.”

Daarmee schaarde Blokker zich op pijnlijke manier binnen de gelederen van griezel Marcel van Dam die Fortuyn in het programma Lagerhuis “een buitengewoon minderwaardig mens” noemde, rijkeluiszoontje en 100% salonsocialist Paul Rosenmöller en de over zijn verkiezingsverlies gefrustreerd uit Nederland gevluchte Ad Melkert.

Fortuyn, professor sociologie, wist vele malen beter dan de Blokkers, Van Dammen, Rosenmöllers of Melkerts aan het meningvormende firmament welke ontwikkelingen zich in onze maatschappij voordeden en wat ons te wachten stond.

Fortuyn was visionair. Hij vreesde eind jaren 90 al dat de toestroom van niet tot integratie bereide migranten uit fundamentalistische culturen zou leiden tot een geïsoleerde onderklasse en uiteindelijk tot terrorisme.

Voorspellingen die Van Dam en Blokker, en velen met hen, een gruwel waren. Voorspellingen die al te vaak uitgekomen zijn.

In de tijd van Fortuyn had het tij nog gekeerd kunnen worden.

Waarom deze oprakeling van historie?

Omdat samenzweringsparanoïde ‘denkertjes’ nu kiezen voor het standpunt van de fundamentalistische Christenen op de Veluwe en in Zeeuws-Vlaanderen, en weigeren hun kinderen in te laten enten. Ze citeren maar wat graag uit een oud, inmiddels wetenschappelijk volledig onderuitgehaald onderzoek dat kinderen door die inentingen autistisch zouden kunnen worden. Mocht autisme erfelijk zijn, dan is de kans aanzienlijk groter dat die kinderen autisme erven van hun kokerkijkende ouders dan dat ze autistisch worden van inentingen.

We leven in een wereld waar de overheid zich selectief mengt in de persoonlijke levenssfeer en veiligheid van de burgers omdat die persoonlijke levenssfeer raakvlakken heeft met het algemeen welzijn en de algemene veiligheid.

Op brommers en motoren moet je een helm op en in de auto moet je een gordel dragen. Hou je je niet aan die regel dan wacht de toorn van justitie je en word je beboet. Bouw je je huis niet volgens de veiligheidsvoorschriften uit het Bouwbesluit: boete.

Zit je peuter niet veilig in een gecertificeerd kinderzitje in de auto: boete.

Kijk, en daar wringt volgens mij een schoen. Als ouders hun kinderen geheel onnodig blootstellen aan bof, difterie, kinkhoest, polio of de mazelen, dan houdt de overheid zich afzijdig en vindt die weigering een privézaak van de ouders. Maar wanneer diezelfde ouders hun peuters zonder beschermend stoeltje in de auto plaatsen, krijgen ze een boete.

Wat is het principiële verschil? Ik zie het niet.

Je mag je kind dus blootstellen aan de gevaren van allerlei enge ziektes, maar niet aan de gevaren van het verkeer.

Wie kan mij dat uitleggen?

Overigens: wie kan mij tevens uitleggen dat we in onze maatschappij toestaan dat het mes gezet wordt in de geslachtsdelen van kinderen omdat zulks gebeurt op grond van een of andere woestijnfantasie? Die mishandeling is dan onderdeel van de vrijheid van godsdienst.

Hoezeer ik me nu, 17 jaar later, nog steeds erger aan Blokkers vergelijking van Fortuyn met Mussolini omdat hij zelfs onverholen pleitte voor het ophangen van Fortuyn, ben ik het helemaal met hem eens wat zijn mening betreft over de inentingsweigeraars: “Je hoort mij niet protesteren als ze er morgen de mariniers op afsturen”.

Wat mij betreft mogen die mariniers meteen doormarcheren naar alle griezels die prevelend over een gefantaseerde god het mes zetten in piemel of vagina van hun kroost.

Aanvulling 5 maart 2019:

https://nos.nl/artikel/2274625-nieuwe-grote-studie-onderschrijft-vaccinaties-veroorzaken-echt-geen-autisme.html

Slecht onderzoek van geroyeerde wetenschapper

Ondanks het omvangrijke wetenschappelijke bewijs dat het tegendeel bewijst zijn er wereldwijd mensen die beweren dat er een link is tussen vaccinatie en autisme. Het zaadje hiervoor werd in 1998 geplant door de Britse arts Andrew Wakefield. Later werd zijn onderzoek teruggetrokken, onder meer omdat Wakefield de data had vervalst. De arts werd vervolgens geroyeerd, hij mocht zijn beroep niet meer uitoefenen.

Toch zijn er de laatste jaren wereldwijd steeds meer mensen die hun kinderen niet laten vaccineren omdat ze bang zijn voor autisme. De gevolgen daarvan zijn zo groot dat Unicef afgelopen vrijdag waarschuwde dat er wereldwijd een “alarmerende” toename is van het aantal kinderen met mazelen.

Plaats een reactie