Negerin Sylvana Simons discrimineert

Negerin Sylvana Simons discrimineert
Negerin Sylvana Simons discrimineert

12 november 2015

Ik heb zo langzamerhand mijn buik vol van gezeur over discriminatie en racisme, vooral wanneer dat afkomstig is van mensen die veilig ingebed zijn in onze maatschappij en nog meer indien gesuggereerd wordt dat discriminatie een blank fenomeen is.

In De Wereld Draait Door van 11 november 2015 presenteerden Guus Meeuwis en Youp van ’t Hek hun voornemen maart 2016 op te treden in Parijs. Meeuwis vertelde dat dit plan ontstaan was tijdens een etentje in Brugge waar hij Youp informeerde een zaal bemachtigd te hebben in Parijs. Youps reactie zou zijn geweest: “Daar ga jij niet zonder mij naartoe”. Tafeldame, negerin Sylvana Simons, meende voorafgaand aan de uitzending een andere lezing te hebben gehoord en kraamde zelfingenomen overtuigd van de leugenachtigheid van de heren triomfantelijk uit: “Dat is nou typisch mannen”!

Nu sluit ik niet uit dat mevrouw Simons een bovengemiddelde persoonlijke statistiek heeft waar het relaties met mannen betreft, maar of ze daarmee ook statistisch relevante conclusies mag trekken over ruim 3 miljard bewoners van dit ondermaanse, is de vraag. Dezelfde mevrouw Simons die zich, ook in het mediatieke inteeltdorp DWDD, gerechtigd voelde frontaal in de aanval te gaan tegen Martin Simek omdat deze zo onhandig was het over ‘zwartjes’ te hebben tijdens een gesprek over in Calabrië aangespoelde negers uit Afrika. Simeks verweer dat hij getrouwd is met een zwarte vrouw, ramde onze maat-aller-dingen Simons van tafel met “Dat heeft er niets mee te maken”. Volgens mij was dat wel relevant.

Deze arrogante en vooral paranoïde flater van Sylvana Anorexia Simons staat niet op zichzelf. Haar deelname aan de LULverhalen, ja ons negerinnetje werkt als een magneet op hogere cultuur, misbruikte ze om door te drammen over Zwarte Piet.

Betreft mijn groeiende irritatie alleen Sylvana Simons? Absoluut niet.

Er is meer, veel meer.

Voor mijn werk was ik de afgelopen jaren op de Nederlandse Cariben. Op Curaçao fietste ik vanaf mijn logeeradres meerdere keren naar Willemstad. Tijdens al die ritten werd ik onderweg nageroepen. Omdat ik fietste? Nee, omdat ik als blanke man daar fietste. Individuen zittend voor hun huisjes riepen mij na, en zelfs een keer een complete schoolklas.

Op de Cariben is het volkomen normaal blanken uit te schelden voor makambas (indringers). Dat zowel de zwarte bevolking als de blanke van elders komt, maakt iedereen daar echter tot ‘indringer’. Vorige week nog vond een protestactie plaats op Bonaire met een groot billboard waarop de tekst ‘minder makambas’.

MINDER MAKAMBAS zoals geplaatst langs de weg door Chago Melaan
MINDER MAKAMBAS zoals geplaatst langs de weg door Chago Melaan

Protest op Bonaire tegen de aanwezigheid van makambas

Minder makambas? Wat van een billboard in Nederland met daarop de tekst: MINDER SYLVANA SIMONS? Over het ‘minder, minder’ van onze politieke Amadeus zal ik maar niet beginnen. Bedoelden die protesterenden op Bonaire ook te zeggen dat ze voortaan geen Makambageld meer willen ontvangen?

Op dat protestbord op Bonaire staat dat de slavernij in 1863 is afgeschaft. Ik, blanke makamba, ben nooit slavendrijver geweest en geen van de zwarten op de Cariben was ooit slaaf.

Aan Bonaire heb ik een bijzondere herinnering. Bij een bezoek aan dat eiland had ik beroepshalve contact met een projectmedewerkster van het Bonaire Museum. Tijdens het uitwisselen van trivialia voorafgaande aan een zakelijke bijeenkomst vertelde ik hoe verbaasd ik was tijdens een bezoek aan Zambia (met mijn zwarte Zambiaanse partner) dat de ‘zwarten’ – nee, ik gebruikte geen verkleinwoord – daar klaagden over de warmte. “De zwarten, de ZWARTEN?” reageerde de plaatselijke Sylvana Simons. “Zeg ik iets fout?” Ja, ik zei zeker iets fout. Ik mocht het niet hebben over ‘zwarten’, maar moest ‘lokale bevolking’ gebruiken volgens de negerin met wie ik in gesprek was. Het was, ik overdrijf niet, nog geen vijf minuten later in ons gesprek dat deze lokale negerin mij toevoegde dat ‘alle Nederlanders gierig zijn’. Kijk, dat mag dan blijkbaar weer wel. Die vermeende gierigheid was voor deze makamba overigens geen enkele belemmering voor beide negerinnen met wie ik lunchte de rekening te betalen, net zomin als het voor hen een belemmering bleek mijn betaling zonder dank te aanvaarden.

Met mijn Zambiaanse partner wandelde ik ooit twee prachtige zomerweekendavonden door het Kralingse Bos in Rotterdam. De eerste avond werden we achternagelopen door een groepje mediterrane, scheldende jongens. Een tamelijk bedreigende en in ieder geval ongemakkelijke gebeurtenis. Toch waagden we het er de volgende avond weer op een wandeling te maken door de zomerse drukte in het Kralingse Bos waar honderden nieuwe Nederlanders – mag dat, mag dat? – aan de BBQ zaten. Totdat er een zwarte man naast ons kwam fietsen die het nodig vond meerdere keren tegen mij te zeggen: “Zo, wat een mooie vrouw heb jij…”. Een puur staaltje racisme. Dat zou hij nooit gedaan hebben wanneer wij beiden blank, of beiden zwart waren geweest. We hebben, hoe jammer ook, na die twee confrontaties besloten nooit meer op drukke zomeravonden te gaan wandelen door het Kralingse Bos en het bos te laten aan zwarten, bruinen, Marokkanen, Turken..

Worden zwarten in onze maatschappij gekwetst en gediscrimineerd vanwege hun huidskleur? Geen enkele twijfel over mogelijk. Worden blanken, Marokkanen, Turken, Chinezen, Afrikanen, Homo’s, hetero’s, Lesbo’s, vrouwen, mannen (zie Sylvana Simons hier boven), moslims, christenen, atheïsten in onze maatschappij gediscrimineerd? Ongetwijfeld. Discriminatie zit in de menselijke aard gebakken. Of het nu over ras, huidskleur, nationaliteit, geloof, gender of sexuele geaardheid gaat…gediscrimineerd zal er worden. Sterker nog: discriminatie is de lijm die groepen bij elkaar houdt. Hoe vaak hoor je niet etnische groepen zelf benadrukken waar ze specifiek in zijn? Borstkloppend worden juist karakteristieken, of dat nu gaat over de groepseigen keuken of normen, met trots benadrukt. Moslims hebben het ware geloof. Alle anderen zijn heidenen. Joden vinden zich het uitverkoren volk met uitsluiting van andere religies. Christenen vinden dat joden terecht gestraft worden omdat ze ‘aan het kruis met hem’ geschreeuwd hebben voor Pontius Pilatus. Alle gereformeerde Irenescholen veranderden de naam van hun school toen Irene uit opportunisme katholiek werd. Ik kan nog wel even door gaan. Tijdens een reis naar Toronto kreeg ik van een Canadese negerin te horen: “I do not talk to offspring of slave traders”. Daar kon ik het mee doen. Discriminatie en racisme is overal en van alle tijden.

Durft Sylvana Simons, ze is nu eventjes het uitgangspunt, staande te houden dat zij nooit discrimineert of zich laatdunkend over een groep uitlaat? Helaas, dat kan ze niet sinds haar ‘typisch mannen’ opmerking van 11 november 2015 in DWDD. Want discriminatie is: “…situatie waarbij personen wegens hun geslacht, ras, huidkleur, afkomst of etnische afstamming, gezondheidstoestand, geloof of levensbeschouwing verschillend worden behandeld zonder dat dat verschil objectief en redelijkerwijs kan worden gerechtvaardigd.” Mevrouw Simons moet zich binnen deze definitie thuis voelen. Het kan niet anders.

Durft Simons staande te houden dat ze geheel onbevooroordeeld ieder feit op eigen merites beoordeelt? Ook dat zal ze niet kunnen. Haar uitval naar Martin Simek was niet een beoordeling op eigen merites, maar ingegeven door een vooroordeel. Indien ze Simek’s ‘zwartjes’ op eigen merites had beoordeeld, dan had ze dat oordeel gevormd binnen de context van Simek’s sentimentele persoonlijkheid en het feit dat hij met een zwarte vrouw getrouwd is. Alleen al om dat laatste ben ik bereid hem te zuiveren van enige racistische blaam ten aanzien van de gekleurde medemens. Maar Sylvana Simons veroordeelde zonder enige tolerantie stampvoetend overtuigd van haar gelijk.

Fidan Ekiz noemde ooit, ook in de onvermijdelijk doordraaiende wereld, Quincy Gario een narcistische drammer. Fidan sloeg daarmee de spijker op de kop. Onze medelanders, de Sylvana’s en Quincy’s, zijn door de voortdurende paranoïde focus op racisme niets anders dan navelstaarders en door dat voortdurende focus 100% drammers. Niet alleen narcistische drammers, maar zelfs racistische drammers, omdat hun drammen racistische trekken heeft.

De voortdurende beschuldiging van racisme is per definitie racistisch. Dat werd overduidelijk toen de stiekeme malloot Quincy Gario naar aanleiding van de droefenis rondom het neerschieten van de MH17 met de onthullende en smerige tweet naar buiten trad dat blanke levens er meer toe zouden doen dan bruine.

Blanke levens doen er volgens racist Gario meer toe dan bruine.
Blanke levens doen er volgens racist Gario meer toe dan bruine.

Hier liet Quincy even zijn ware aard zien. De door hem aangezwengelde Zwarte Pietendiscussie heeft minder te maken met vermeend racisme in onze maatschappij, dan met in Quincy Gario zelf diepgeworteld racisme. Ik moet ook weer even denken aan het gesprek dat ik destijds op Bonaire had en waar ik gekapitteld werd over mijn ‘zwarten’. Dat mocht niet volgens mijn negroïde gesprekspartner. Maar, het wit en bruin van neger Quinsy mag wel? Ik vraag maar.

Gario heeft zijn inzichtverschaffende tweet enkele dagen later als een paling in een emmer snot getracht te rechtvaardigen met tegelijkertijd een laf en ongeloofwaardig excuus aan de nabestaanden van MH17. Ineens waren de Palestijnen in zijn ogen ook ‘bruinen’ – wat heeft die man toch met kleur? –  en werden deze bruinen er door hem aan de haren bijgesleept om zijn tweet te rechtvaardigen. Zwarte Piet Gario realiseerde zich niet dat zeker de helft van de inzittenden van MH17 bruinen waren. Wat heeft het Israelisch-Palestijns conflict in hemelsnaam te maken met de MH17 schurkenstreek? Gario’s tweet ging niet over het midden-oostenconflict. Dat werd er pas door hem bij verzonnen nadat hij merkte dat hij door de mand viel met zijn tweet. Een griezelige man die Gario; een slaaf van zijn eigen vooroordelen. Narcistisch, racistisch, griezelig en laf. Echt een aanwinst voor onze samenleving. Maar, wel zijn (subsidie)handje ophouden. Gario is een makamba in onze maatschappij.

Is racisme en discriminatie een typisch blanke karakteristiek? Ik denk het niet, ook al suggereren de Sylvana’s en Quincy’s onder ons dat wel. Laagopgeleide, boze Marokkaantjes lijken geen volzin te kunnen formuleren zonder het gebruik van kankerjood. Grote delen van de (arabische) moslimwereld zijn luid schreeuwend antisemitisch. Het is nog niet zo lang geleden dat er een etnisch, nationalistische oorlog woedde op de balkan. In Europa hadden we ons portie discriminerende massamoord in de periode 1933-1945. Afrika is voortdurend verscheurd door racistisch gemotiveerde conflicten. Een nieuwe Rwandese genocide tussen Hutu’s en Tutsi’s ligt op de loer. Toen Mugabe destijds aan het bewind kwam, gesteund door het linkse westerse wereldje, laten we dat niet vergeten, was zijn eerste daad een veldtocht tegen de Ndebele met als resultaat tienduizenden doden. Het westen zweeg. Het Israëlische beleid ten aanzien van Palestijnen is niet alleen ingegeven door bescherming tegen terrorisme, maar vindt zeer waarschijnlijk ook zijn oorsprong in de superioriteit van het ‘uitverkoren volk’ tegenover de omringende nationaliteiten.

In toenemende mate voel ik verzet tegen dat racistische geblaat van Gario en de zijnen omdat het alleen maar gaat over de splinters, misschien zelfs balken, in onze blanke ogen, zonder enige introspectie in eigen discriminerende en racistische trekjes. Negers als Gario en Simons moeten zich realiseren dat hun gefoeter op de blanke medemens een racistisch vooroordeel en racistisch, narcistisch gedram is. Niets meer en niets minder.

Als Sylvana Simons bereid is Martin Simek excuus aan te bieden voor haar frontale aanval op zijn integriteit, dan ben ik bereid excuus aan te bieden voor het feit dat Nederlanders uit vroegere eeuwen – niet mijn voorouders, want die maakten daar geen deel van uit – zich schuldig maakten aan die verderfelijke slavenhandel. Een zwarte (oeps!) bladzijde uit onze geschiedenis. Overigens, een zwarte bladzijde die niet geschreven had kunnen worden zonder de hulp die de blanke slavenhandelaren kregen van zwarten op het Afrikaanse continent. Net zoals de Nederlandse uitbuiting van de Javaan niet mogelijk was geweest zonder de hulp van de lokale, Indische machthebbers.

Haar faux pas in DWDD van 11 november 2015 en dat maffe vooroordeel over ‘mannen’ vergeef ik Sylvana Simons graag omdat je mensen dommigheid nu eenmaal niet kan verwijten.

Met Zwarte Piet heb ik niets meer. De bezwaren tegen die archaïsche figuur deel ik helemaal met Gario c.s.. Het hoort niet in deze tijd dat blanken zich zwart schminken en dan ineens een raar taaltje uitslaan. Dat is racistisch en beledigend. Bovendien: er zijn ruim voldoende zwarten in onze maatschappij die deze mallotige rol veel beter kunnen vervullen. Zie Gario en Simons.

Ik geef toe, door het gedram van een neuroot als Gario moet ik mij keer op keer manen Zwarte Piet niet te verdedigen. Ik wil echter niet de fout maken die neger Gario en zijn maten maken: eigen racisme projecteren op anderen.

Ten slotte: in zijn beroemde I have a dream speech (Washington 1963) gebruikt Martin Luther King zestien keer het woord negro. Dat komt neer op gemiddeld 1 keer per minuut. Martin Luther King, DE voorman, niet alleen in de Verenigde Staten, van de zwarte emancipatie wordt, zo lijkt het, met terugwerkende kracht verweten dat hij het woord neger gebruikte.

Hoe ik dat weet? Laat iedereen die bovenstaande tekst gelezen heeft maar bij zichzelf te rade gaan welke negatieve emoties mijn gebruik van het woord neger opriep..

Degenen die beweren dat ‘neger’ afkomstig zou zijn van ‘negeren’ slaan de plank mis: http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/neger.

Ik ben een blanke en Gario en Simons zijn negers. Daar is niets mis mee.

Plaats een reactie