Presentatie Anti Godsdienst Partij Nederland (AGPN) in Nieuwspoort

Volgende week, vrijdag 5 februari 2016, wordt in perscentrum Nieuwspoort, Den Haag, een nieuwe loot aan de al overvolle Nederlandse partijenboom toegevoegd: de Anti Godsdienst Partij Nederland (AGPN).

De partij is voortgekomen uit drie maatschappelijke organisaties die zich al jaren inzetten voor verdere secularisatie van onze maatschappij, zoals de Vereniging voor Bedrijvige Zondag (VBZ) uit Ermelo. Deze vereniging verzet zich tegen de ‘dictatoriale invloed’ van conservatief gereformeerde lobbies, ruim vertegenwoordigd in de lokale politiek en bestuur, die iedere zondagse economische activiteit binnen de gemeente met hand en tand bestrijden.

Abigail Broekema van de VBZ is door haar voorzitterschap binnen Ermelo een outcast geworden. “Ik ben tegenwoordig verbaasd wanneer mijn auto niet bekrast is, of mijn banden niet doorgestoken zijn door opgehitste bijbeljeugd”.

Vooral haar uitspraak in een landelijk dagblad dat het verbod op economische activiteit op zondag ‘blijkbaar niet geldt voor de geldschrapende kerken’ in haar gemeente, heeft veel kwaad bloed gezet.

Saphira de Groot, Bond voor wijziging van de Grondwet (BWG), heeft in Capelle aan de IJssel ervaringen die veel lijken op die van Abigail. Haar werd op een zondag zomer 2015 door het onverdraagzame kerkvolk, ‘Knielen op een bed violen had hier geschreven kunnen worden’, aan de Lijstersingel het fietsen onmogelijk gemaakt. De zwarte pakken en kousen, met hun puisterige, bijbeldragende pubers, hielden, terwijl ze nota bene onderweg naar de kerk waren, Saphira samen met drie vriendinnen tegen toen ze haar wekelijkse fietstocht naar Moordrecht en Gouda wilde maken. ‘De houding van deze onverdraagzame geloofsmonomanen is agressief intolerant. Hier moet echt een eind aan komen’.

Melchior Hondecoeter, oprichter en voorzitter van Zonder God en Godsgebod (ZGG), nam met de VBZ en de BWG december 2015 contact op om de al jaren levende onvrede over de invloed van oude en nieuw-geïmporteerde godsdiensten, zoals de islam ‘met alle bizarre afsplitsingen’, om te zetten in politieke daadkracht.

De ZGG, VBZ en de BWG zijn organisaties met een beperkt aantal leden, respectievelijk 165, 615 en 144. Hondecoeter: ‘We zijn er van overtuigd dat we, met een beetje publiciteit, gemakkelijk de voor subsidie benodigde 1.000 leden halen. Het is vreemd dat in een maatschappij waar nog geen 15% van de bevolking praktiserend gelovig is, iedereen rekening moet houden met de meest fantasievolle, door mensen bedachte geloofsregels. Wij eisen als niet-gelovigen respect. Al die lui die zo nodig een fictie willen volgen, doen dat maar lekker achter hun gesloten huisdeur, maar laat mij met rust..

Iedere vrijdagmiddag ergert hij zich weer aan de luidsprekers met ‘afgeknepen castratenzang’ en aan dat klokgelui op zondagmorgen. ‘Ik heb een zeer zware baan, en word steeds weer hels (sic) wanneer mijn enige uitslaapochtend verziekt wordt door die klokken’.

De ZGG, VBZ en de BWG willen gezamenlijk verder gaan als Anti Godsdienst Partij Nederland en deelnemen aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 2017.

Op verzoek van de AGPN verrichtte IPSOS representatieve opiniepeilingen. Het blijkt haalbaar dat de AGPN de Tweede Kamer binnenkomt met 6 zetels.

‘Een score om van te dromen’, aldus Saphira de Groot. ‘Je zou allah er bijna voor op je knieën danken’, grinnikt de duidelijk zenuwachtige Abigail Broekema.

Opvallend is dat die te verwachten zetels niet alleen gaan ten koste van niet-confessionele partijen, maar ook van het CDA, de SGP en zelfs de GPV.

Volgens IPSOS is er blijkbaar veel verborgen onvrede binnen de Christelijke partijen; zelfs binnen de Christelijke partijen helemaal rechts van het politieke spectrum.

‘Voer voor psychologen en sociologen’ (Hondecoeter).

Speerpunten voor de nieuwe partij zijn:

  1. Verwijdering van artikel zes (vrijheid van godsdienst) uit de grondwet (De Groot: ‘Een 19de eeuws artikel waarvoor in de 21ste eeuw de maatschappelijke draagkracht nihil is. Dat artikel werd opgesteld toen heel Nederland nog praktiserend lid was van een van de vele, versnipperde christelijke stromingen’);
  2. Stopzetten van alle subsidies voor scholen en universiteiten op confessionele grondslag;
  3. Verbod op dragen van geloofskenmerken zoals keppeltjes, kruisjes, sjaaltjes, boerka’s, kazuifels en allerlei andere middeleeuwse ‘carnavalspoespas’ in de publieke ruimte;
  4. Verbod op oproepen tot gebed of luidruchtige convocaties voor bezoek aan kerk, synagoge, moskee, of welke andere soort gebedshuis dan ook;
  5. Verbod op nieuwbouw van gebedshuizen;
  6. Stopzetten van subsidies voor alle kerkgenootschappen;
  7. Stopzetten financiering theologische faculteiten omdat deze ondergebracht kunnen worden bij de ‘normale’ geschiedenisfaculteiten;
  8. Afschaffen Christelijke feestdagen zoals Kerst, Pasen, Pinksteren en Hemelvaarstdag;
  9. Geen extra vrije dagen voor niet-Europese godsdiensten zoals de islam en het hindoeïsme.

Hondecoeter: ‘Momenteel wordt hard gewerkt aan het verkiezingsprogramma voor 2017. In Nieuwspoort zal ons beginselprogramma Op naar een volledig seculiere samenleving, gepresenteerd worden’.

Hondecoeter, Broekema en De Groot benadrukken dat ze absoluut niet uit zijn op een verbod van godsdiensten. ‘Laat iedereen in zijn privédomein maar zoveel geloven als men wil. Het is echter van de gekken dat 85% van de bevolking verdraagzaamheid moet tonen jegens godsdiensten, in het publieke domein ongevraagd geconfronteerd wordt met uitingen van godsdienst en zelfs die godsdiensten moet subsidiëren. Dat gaat ons te ver’.

De AGPN is van mening dat de vrijheid om je godsdienst te beleven volledig gegarandeerd is via artikel 7 van de grondwet over vrijheid van meningsuiting en censuurverbod.

Nadere informatie: www.agpn.nl

Plaats een reactie