Prins Context von Amsberg

Prins Constantijn reikte 2 december 2015 de Grote Prins Claus Prijs (100.000 euro) uit aan de Iraanse fotografe Newsha Tavakolian, omdat zij een voortrekkersrol speelt in de cultuur en ontwikkeling van haar land. Zij woont in de Iraanse hoofdstad Teheran samen met de Nederlandse correspondent Thomas Erdbrink.

Technologie brengt de wereld dichter bij de mensen, maar leidt ook tot steeds meer “verwarring”, aldus Constantijn in het Koninklijk Paleis.

“We zien onbegrijpelijke en verontrustende beelden van gebombardeerde steden, opgeblazen monumenten en executies in Syrië, vluchtelingenstromen in Griekenland, Turkije, Jordanië en Libanon en terreuraanslagen in Parijs, Nigeria en Beiroet”, aldus Constantijn.

Datgene dat ver weg gebeurt, komt volgens de prins in onze eigen huizen, en bij wat dichtbij is, kijkt de hele wereld mee. “We hebben een mening over Afrikaanse leeuwen en Amerikaanse tandartsen, en zijn verrast over de wereldwijde verontwaardiging over de Zwarte Piet-discussie in Nederland. We zijn snel geschokt en willen snel een oordeel vellen, zonder de context te weten.”

Een mening over Afrikaanse leeuwen en Amerikaanse tandartsen zonder dat we de context kennen? Wat voor context moeten we hierbij kennen, meer dan de overduidelijke feiten?

Een puissant rijke smoelensmid geeft $ 50.000,00 uit om in Zimbabwe met zijn handboog een oude leeuw zwaar te verwonden om hem daarna twee dagen te achtervolgen en uiteindelijk met een geweerschot uit zijn lijden te verlossen. Wat voor context is hierbij nog nodig om diepe verontwaardiging te rechtvaardigen? Geen enkele! Hoeveel context wil die Von Amsberg junior eigenlijk hebben?

“We zijn snel geschokt en willen snel een oordeel vellen..” Wie bedoelt Constantijn hier? Is ‘we’ de gemiddelde Nederlander? Lijkt mij een niet onderbouwde bewering door Constantijn, want waar is deze kwasi-feitelijkheid op gebaseerd? Gebruikte Constantijn Context von Amsberg misschien majesteitelijk meervoud en tracteerde hij de toehoorders slechts op zijn persoonlijke, contextloze geblaat?

Prins Context Constantijn toont zich een waardige kleinzoon van zijn criminele – steekpenningen opstrijkende – schizofreen teutoonse grootvader die maar al te graag zijn bleke spillepoten in korte broek op een door hem afgeschoten Afrikaanse jachttrofee plantte. De hufter liet zich trots fotograferen met de slagtanden van een vermoorde olifant.

Diezelfde walgelijke en onbetrouwbare anjerboer vierde periodiek zijn moordlust op gekweekte fazanten in een afgeschermd gebied in de Haagse duinen. Mag ik daar misschien ook geen mening over hebben omdat ik de context niet ken? Ik heb daar helemaal geen context bij nodig. De feiten spreken voor zichzelf.

Herr von Amsberg junior kletst werkelijk uit zijn arrogante nek met die contextpraatjes.

Hetzelfde contextverwijt werd in het verleden gemaakt door het Zuid-Afrikaans apartheidsbewind: de protesterenden in Europa en de VS kenden de lokale context niet. Protesten tegen de oorlog in Vietnam: we kenden de context niet en moesten onze mond houden volgens Jozef Luns. Protesten tegen de neutronenbom: context, dames en heren, context. Geen kernkoppen in Nederland: als je de geheimzinnige context maar kent, zal je niet tegen zijn. Walvisvangst: context! Kolencentrales: context!

Gewauwel over ‘de context niet kennen’, is het stokpaardje van anti-democratische nepautoriteiten die niet gediend zijn van kritiek. Politici die door eigen uitspraken in het nauw gedreven worden, beroepen zich vaak op onwetendheid over de context bij critici. Te loslippig geweest in een interview en geconfronteerd met eigen raaskallen? Niets aan de hand: “Citaat is uit zijn context gerukt”, en klaar is Kees.

‘Uit zijn context’ is geworden tot een eufemisme voor “Hou je mond want je weet niet waar je het over hebt”. We konden dankzij Constantijn weer eens ons geliefde koningshuis achter in de elitaire keel kijken.

Wist Constantijn von Amsberg wel wat hij uitkraamde? Is er dan niemand in zijn omgeving geweest die zijn simplistische speech vooraf las en hem tegen zichzelf beschermde? Blijkbaar niet.

“We willen snel een oordeel vellen, zonder de context te weten”. Borrelpraat. niets meer en niets minder. ‘We’ noch ‘context’ is gedefinieerd. Op http://www.encyclo.nl/begrip/context zijn 20 definities van het woord context te vinden, echter geen enkele waar de koninklijke kletsmajoor in te herkennen is.

Een leuke studieklus voor deze belastinggeldsteuntrekker tijdens de donkere decembermaand.

Als er ooit een tijd is geweest waarin ‘we’ uitgebreid geïnformeerd werden over context, dan is het wel in de huidige met ‘real time’ TV-verslagen van gebeurtenissen wereldwijd, het ene praatprogramma na het andere met gespecialiseerde commentatoren, vele sociale media en 24/24 mogelijkheid tot het ontvangen van informatie uit alle hoeken.

Thomas Erdbrink, echtgenoot van de door het Prins Clausfonds onderscheiden fotografe Newsha Tavakolian, bezorgde ons week na week als ‘Onze man in Teheran‘ fascinerende context waarop we een genuanceerde mening konden vormen over Iran. Genoeg context? Het zal nooit genoeg zijn.

Constantijn moet zich realiseren dat een grote hoeveelheid, desnoods beperkt onderbouwde, meningen gezamenlijk ook context vormt.

Net zoals zijn mening in de speech van gisteren gezien moet worden in de context van geboorterechtprivileges en gebrekkige sociale vaardigheid. We (=ik) mogen het hem eigenlijk niet kwalijk nemen. De man torst vanaf zijn geboorte de zware last van een sociale handicap mee.

Leefde Constantijn al die jaren, sinds zijn start in de bevoorrechte wieg, onder een steen en mist hij zelf de actuele maatschappelijke context?

Je zou het haast denken.

Constantijn heeft met zijn vermaledijde speech overduidelijk aangetoond, zijn broer koning Willem Alexander is er ook een voorbeeld van, dat de wieg waar je in gelegen hebt geen garantie is voor sociale intelligentie, maar eerder een handicap. Ik geef ‘ook maar een mening‘.

Wereldvreemd en mateloos arrogant, een andere conclusie is niet mogelijk. Laat het domme volk, want men kent de context niet, zijn mond houden, zeker wanneer het gaat over de dierenmishandelingspraktijken door een Amerikaanse tandarts (Prietpraat Constantijn had het over tandartSEN, maar aan die generalisatie wil ik mij niet bezondigen).

Postuum wordt opa-playboy Bernard en zijn walgelijke jachthobby door Constantijn verdedigd.

Opa zal apetrots – sorry, ik kon het niet laten – op hem zijn.

Hoeveel landen ter wereld hebben nog een koningshuis?

Wij leven met die Duits-Argentijnse kliek in een achterlijke bestuurlijke cultuur; opgezadeld met die wereldveemde Marie-Antoinettes van de 21ste eeuw.

Ik kijk nu al uit naar de kersttoespraak door Constantijns domme broertje.

Plaats een reactie