ROVER en LSVB slaan de handen ineen

De Landelijke Studenten Vakbond krijgt steun uit onverwachte hoek. De vereniging Reizigers Openbaar Vervoer (ROVER) schaart zich achter de eisen van de studenten over inspraak en zelfbeschikkingsrecht. Ook ROVER vindt het wetsvoorstel van minister Bussemaker absoluut onvoldoende en geen recht doen aan de verlangens van de studenten.

Arriën Kruyt, voorzitter ROVER, herkent zichzelf en het streven van zijn vereniging in de ‘gerechtvaardigde eisen’ van de studenten. Sterker nog: “Die voorstellen sluiten naadloos aan op de wensen van ROVER. ROVER deelt de frustratie van de LSVB over het autoritaire, top-down beleid door de bestuurders van de Universiteiten. Wij, als reizigers in het openbaar vervoer zitten in hetzelfde schuitje. Er wordt over ons beslist, zonder dat we enige inspraak hebben, en zonder dat geluisterd wordt naar de wensen van de reiziger”.

Stefan Wirken van de LSVB is ‘verrast en verheugd’ over de steun door ROVER: “Het is duidelijk dat ROVER honderdduizenden reizigers, onder wie veel studenten, vertegenwoordigt. Een welkome en machtige lobby”.

Er zullen in de Tweede Kamer harde noten gekraakt worden over het wetsvoorstel van Bussemaker. Verwacht wordt dat coalitiegenoten PvdA en VVD zullen botsen. Een kabinetscrisis lijkt niet uitgesloten.

PvdA-Kamerlid Mohandis wil dat de minister zeker twintig aanpassingen doet. “Het wetsvoorstel van Bussemaker is een stap in de goede richting, maar ik wil daar een schep bovenop”, zegt hij.

Zo wil Mohandis dat studenten en personeel nieuwe bestuurders kunnen kiezen, hun vetorecht wordt uitgebreid, ze toegang krijgen tot alle informatie en dat er een student in het College van Bestuur komt. “De medezeggenschapsraad moet niet alleen kunnen blaffen, maar ook kunnen bijten.”

“De tijd van vrijblijvende adviezen is wat ons betreft voorbij. Studenten mogen echt wel wat vaker meebesturen, dat verbetert de kwaliteit van het onderwijs”, zegt Linde de Nie, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg.

Coalitiegenoot VVD moet daarentegen niets hebben van de plannen van de PvdA. “Ze gaan mee in de teneur van een handjevol Maagdenhuis-bezetters, vandaar al die voorstellen. Dit is terug naar de jaren 60 van de vorige eeuw”, zegt VVD-Kamerlid Duisenberg.

Volgens de VVD’er mag het niet zo zijn dat het vandalisme in het Maagdenhuis van vorig jaar nu beloond gaat worden. “Dat is de wereld op zijn kop”.

Wirken en Kruyt menen, in koor, dat die ellende in het maagdenhuis niet door de studenten, maar door het autoritaire bestuur is veroorzaakt.

Wirken: “Wij delen de eis van de studenten dat de voorzitter van het bestuur benoemd moet worden door de studenten, dat de studenten deel uit gaan maken van het bestuur en dat de studenten naast medezeggenschap zelfs vetorecht krijgen als het gaat over de vereiste lesstof.”

Arriën Kruyt beschrijft een parallel tussen de universiteiten en de hele gang van zaken bij de Nederlandse Spoorwegen en alle andere maatschappijen voor openbaar vervoer. “Het is werkelijk van de zotten dat zo’n benoeming als van Roger van Boxtel (door Kruyt informeel een ‘volledige nitwit’ genoemd) een politieke benoeming is waar de reizigers geen enkele invloed op hebben. Dit is vragen om problemen.”

Kruyt ziet een toekomst, liefst zeer nabij, waar de reizigers, via ROVER, de directies van openbaar vervoer maatschappijen benoemen, zeggenschap hebben over de honorering van de directie en bestuurders, en beslissingsrecht krijgen over reisschema’s, de aanschaf van materieel en openbaar vervoer huisregels. “ROVER zal in de toekomst niet alleen doorslaggevende invloed hebben bij de benoemingen van directies, maar bij falend beleid ook over het ontslag”.

Volgens Stefan Wirken is er contact tussen de LSVB, ROVER en de VPPZ (Vereniging Patiënten Psychiatrische Ziekenhuizen). Deze vereniging zou via de voorzitter Schlomo hebben laten weten dat er reeds vergaande voorstellen zijn in de toekomst behandelingsplannen te laten opstellen door de VPPZ en benoemingen van behandelaars en directies op overeenkomstige wijze als de wensen van de LSVB en ROVER te realiseren.

Schlomo, momenteel intern behandeld bij Parnassia in Monster, was vandaag niet voor nadere toelichting bereikbaar.

Vanavond zal politiek commentator Sywert van Lienden in De Wereld Draait Door aan de hand van statistische gegevens uit wetenschappelijke onderzoeken de situatie aan Nederlandse universiteiten en bij het Nederlandse openbaar vervoer in perspectief met de ons omringende landen plaatsen.

Plaats een reactie