Nobelprijs voor onderzoekers die vermogen tot troosten bij de prairiewoelmuis ontdekten

In de jaren zestig van de vorige eeuw werd in het spoor van de ‘democratisering’ alom fanatiek gediscussieerd of wetenschap geëngageerd moest zijn of juist ‘waardevrij’. Moet er maatschappelijk engagement zijn bij de wetenschapsbeoefening, of moet wetenschap juist los van enig engagement wetenschap-om-de-wetenschap zijn? Een moeilijke vraag die tot brede meningsverschillen leidde en onder andere tot het … Meer lezen