Terminaal werkgeversstokpaardje

De werkgevers haalden vandaag weer eens hun terminale stokpaardje van stal: de ziekte-uitkeringen moeten omlaag om zieke werknemers te stimuleren sneller aan de slag te gaan. De werkgevers – VNO-NCW, MKB Nederland en AWVN – stelden deze week hun jaarlijks advies op voor de CAO-onderhandelingen en kwamen op dit lumineuze idee. Of misschien niet zo lumineus?

Verlaging van uitkeringen is keer op keer bon ton in werkgeverskringen. Borrelpraat en niets dan borrelpraat die getuigt van weinig inzicht in de relatie investering-rendement.

Wat nou, zieke werknemers eerder aan de slag wanneer de uitkering bij ziekte versobert? Is daar voordeel uit te halen? Wat te doen met werknemers die niet in staat zijn sneller aan de slag te gaan? Hoe zit het met de relatie werkgever-werknemer nu de werkgevers voor de zoveelste keer komen met deze impliciete achterdocht over de ziekte van werknemers? Ik vrees dat de loyaliteit van de werknemer met het bedrijf waar hij zijn werkkracht aan verhuurt hiermee niet toeneemt. Afnemende loyaliteit kan de bedrijven veel schade berokkenen.

Over de bijstandsuitkering zijn aan de Stammtisch dezelfde benevelde praatjes te horen. Allemaal parasieten die uitkeringstrekkers. Omlaag met die uitkeringen.

Criticasters van uitkeringen, of het nu werkgevers of niet zijn, gaan voorbij aan het risico dat ze ooit zelf van een uitkering gebruik moeten maken. Allah verhoede dat dat nodig zal blijken. Wat dan?

Uitkeringen wegens ziekte en de bijstand moeten niet omlaag, maar eerder omhoog. Hiermee blijven zieken en bijstandgerechtigden een economische factor van belang en dus goed voor de werkgelegenheid. Hogere uitkeringen vergen geen extra investering, maar leveren juist geld op, zeker wanneer de maatschappij bereid is, moreel en financieel, te investeren in het toezicht op de individuele noodzaak van die uitkeringen.

Zo snijdt het mes aan twee kanten: misbruik van uitkeringsrechten wordt bestreden en burgers die noodgedwongen terugvallen op die rechten blijven een relevante economische rol spelen.

Misschien moet er nog eens heel goed worden nagedacht over een basisinkomen voor iedereen.

Plaats een reactie