Woestijnproleten, of Oefening in onverdraagzaamheid

Op het schild geheven woestijnprediker
Op het schild geheven woestijnprediker

Het wordt tijd dat ik mijn verlangen naar politieke incorrectheid bevredig, want ik heb geen zin meer verdraagzaam te zijn en begrip te tonen. Waarom zou ik ook? Het begrip moet altijd zijn voor malloten die aanhangers zijn van achterlijke woestijnpredikers met een zonnesteek zoals Abraham (heeft nooit bestaan) met zijn jahwe, Jezus (bestaan is niet aangetoond) met zijn heilige vader, Mohammed (had hij maar niet bestaan) en zijn allah, Joseph Smith (Utahzoutvlakte-oplichter en oprichter mormoonse kerk), grootvorst Vladimir en zijn Russisch orthodoxe kerk, relatiehopper Hendrik VIII en zijn Anglicaanse kerk, fantast L.Ron Hubbard met zijn dianetics en scientology kerk, en de arrogantie van het joodse ‘uitverkoren volk’. Als je jezelf verheffend het uitverkoren volk noemt, dan vraag je om ruzie.

Dan heb ik het nog niet eens over fantasieculturen uit verre landen zoals boeddhisme, hindoeïsme, hare krishna, de kopten in Egypte en de tientallen afsplitsingen van de katholieke kerk, de islam, of de vele protestantse splintergroepen ontstaan na de afval van Luther, Calvijn en wie nog meer.

Wat hebben al die religies de mensheid gebracht? Armoe, uitbuiting, oorlogen, seksueel misbruik, onderdrukking van vrouwen, lijfstraffen, onverdraagzaamheid en angst, vooral veel angst. Alle aanhangers van die religies menen het ware geloof te hebben met uitsluiting van andere religies.

Hoe zou de wereld er uit zien zonder religies? Een vraag die door mij als anti-religieus heel anders beantwoord zal worden dan aanhangers van religies. Ik hoorde vanaf mijn jonge jaren op school bij de graaibroeders alle leugenachtige fantasieën over de verbindende kracht van religie, met name het katholieke geloof. Ik zie alleen de polariserende werking.

Al vele jaren vind ik dat artikel 6, vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, gewist moet worden uit onze grondwet. We hebben al artikel 7, vrijheid van meningsuiting; censuurverbod. Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging is naast artikel 7 overbodig. Sterker nog: beide artikelen botsen omdat vrijheid van godsdienst in de praktijk ontkenning en belemmering is van andere godsdiensten en de vrijheid van meningsuiting belemmert. Nederland, het land waar ‘kerken de enige bergen zijn’, verandert steeds meer in een land waar minaretten de enige bergen zijn. Iedere minaret staat voor onverdraagzaamheid, zoals de kerkspitsen daar ook altijd voor gestaan hebben.

In de grondwet is niet verankerd dat de vrijheid van meningsuiting door de staat gesubsidieerd moet worden. Waarom moeten de kerken en scholen van aanhangers van artikel 6 dan wel gesubsidieerd worden?

Ik wil best religies, hoe absurd ik ze allemaal ook vind, respecteren zoals ik bereid ben meningen te respecteren, maar het hindert mij dat ik de mening van een ander moet betalen.

Religies maken ficties tot feit. Over een mening kan gediscussieerd worden en ik mag verwerpelijke meningen verwerpen en dat luidop zeggen. Hoe anders is dat met religies. Tegen meningen kan je met argumenten strijden. Dat kan bij religies niet omdat aanhangers van religies de waarheid in pacht menen te hebben. Sterker nog, met de intrede van de islam in onze maatschappij, is iedere oppositie tegen die religie spelen met je gezondheid en zelfs je leven.

Onze westerse wereld is de afgelopen 70 jaar ontzuild en bevrijd van dwang door kerkgenootschappen. Hoe is het dan mogelijk dat we hier een onverdraagzame nieuwe zuil lijdzaam accepteren en zelfs subsidiëren?

Zeshonderd jaar nadat Tomás de Torquemada in Spanje de inquisitie oprichtte, is de islam in een aantal landen en in de geesten van vele in West-Europa gevestigde moslims geen stap verder gekomen. De moorden op ‘ketters’ in de 15de en begin 16de eeuw binnen de katholieke kerk, zijn in de huidige eeuw nog steeds dagelijkse praktijk in de moslimwereld. In West-Europese moskeeën prediken imams vandaag nog dat overspeligen en afvalligen gestenigd moeten worden en homo’s van gebouwen moeten worden gegooid. Waarom wordt daar niet strafrechtelijk tegen opgetreden?

Wanneer ik nu zeg dat alle moslims gewelddadige smeerlappen zijn en gedeporteerd moeten worden uit ons land, dat alle moskeeën verboden moeten worden, dat alle subsidies voor moskeeën en islamitische scholen onmiddellijk moeten worden geschrapt, dat ritueel slachten met onmiddellijke ingang moet worden verboden en dat er een volledig burkaverbod moet komen, dan loop ik het risico dat aangifte tegen mij wordt gedaan en zal de toorn van het politiekcorrecte wereldje mijn deel zijn.

Maar, dat imams vinden dat binnen het moslimhuwelijk mishandelde en verkrachte vrouwen geen aangifte mogen doen, dat ze in hun preken steniging en moord propageren, dat heidenen volgens hen als varkens afgeslacht moeten worden…dat leidt nooit tot aangifte en maatschappijbrede veroordeling. We hebben immers artikel 6.

Mijn ogen zijn gericht op de fundamentalistische islam omdat die nu eenmaal op het moment de enige onverdraagzame, fundamentalistische religie van substantiële, en toenemende, omvang is binnen onze maatschappij. Een onmaatschappelijke want achterhaalde, achterlijke, religie. Als je je niet wenst te conformeren aan norm en wet van de maatschappij waarin je leeft en waarvan je profiteert, en je jezelf alleen onderworpen acht aan de regels van een woestijnprofeet, dan ben je in mijn ogen een woestijnproleet. Een woestijnproleet die helemaal vrijwillig naar onze wereld migreerde, die maar al te graag meelift op de rijkdom van onze wereld, maar spuugt in de rijke bron waaruit hij drinkt. De islam waart als spook, als een vijfde kolonne door Europa.

Iedere religie die zich niet ondergeschikt acht aan onze maatschappelijke regels en die onze (grond)wet niet integraal accepteert moet wat mij betreft als criminele organisatie verboden worden, zoals ik al vele jaren vind dat de katholieke kerk als criminele organisatie verboden had moeten worden toen stelselmatig seksueel misbruik van kinderen onthuld werd.

Plaats een reactie